o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy
Izajáš

Matouš
Marek
1. list Korintským
Efezským
Zjevení

Bible v mobilu
české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro Bibli
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse
Augustin o Janovi

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2023
2022
2021

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2022-09-30 20:46:46 John Lennon and Imagine: Is the discussion w

Jaroslav Schrötter 2022-02-21 14:02:54 Břeťa - intro: Vážený pane Fajmone

Břeta 2021-11-07 21:43:00 Matouš 3-4: Děkujeme za reakci.

Milan 2021-11-04 12:46:31 Matouš 3-4: Dobrý den, reaguji

Ondřej Kratochvíl 2021-11-01 21:44:53 Exodus - obsah: :)

Břeťa 2021-02-20 17:52:27 Žalmy - úvodem: Jde o to, že to slo

Pavla Turková 2021-02-20 17:07:50 Žalmy - úvodem: PŘIVÍTALA BYCH NĚJA

Břeťa 2020-12-04 09:11:09 Software pro čtení Bible: Ke čtení Bible se o

Novější články – rok 2024

Promluvy z Markova evangelia


Břeťa Fajmon, 27.11.2023
Pokračovat ve čtení článku Promluvy z Markova evangelia

1. list Korintským – literatura


Břetislav Fajmon 14.11.2023

Následující komentáře ke čtení biblického listu 1. Korintským existují v angličtině, a také některé v češtině:

 • První orientace:
  • thegospelcoalition.org: 1 Corinthians, audio, video, texty.
  • Thiselton 2006 (mimo komentářové řady, ovšem shrnuje zde své závěry ze svého mnohem obsáhlejšího podrobnějšího komentáře (viz níže), počet stran 341);
  • Ciampa, Rossner 2010, série PNTC, asi nejpodrobnější z těch komentářů, které neobsahují vlastní autorův překlad biblické knihy do angličtiny, cca 900 stran -- na výklad těžká kniha vyžaduje větší počet stran.
  • Gardner 2018, edice ZENCT, počet stran 818, literární analýza, překlad biblické knihy do angličtiny.
  Pokračovat ve čtení článku 1. list Korintským – literatura

  Nad Biblí: 1. list Korintským


  Břeťa Fajmon, 14.11.2023

  Pokračuje spolupráce s jáhnem Mgr. Jaroslavem Schrötterem z římskokatolické farnosti Praha-Kobylisy, který sestavil své poznámky k 1. listu Korintským v rámci večerů Hovory o Novém zákoně a rád by je nadále zpřístupnil i v této písemné formě. Mým přispěním (Břetislav Fajmon) bude pracovní překlad listu z řečtiny. Jaroslav Schrötter původně psal své poznámky k biblickému znění v Českém ekumenickém překladu, a z tohoto překladu (ČEP) jsou ponechány i jeho citace a nadpisky jednotlivých oddílků.

  Pokračovat ve čtení článku Nad Biblí: 1. list Korintským

  Dobrý komentář-výklad celé Bible přístupný online


  Břeťa Fajmon, 19.10.2023

  Tento článek bude zřejmě vrcholným článkem těchto stránek, protože odkáže na stránky, které jsou lepší. Ty stránky, na které chci odkázat, jsou sice v angličtině, ale bylo mi vysvětleno, že když kliknete dovnitř stránky pravým tlačítkem myši a zvolíte PŘELOŽIT DO JAZYKA ČEŠTINA (v prohlížečích Microsoft Edge, Google Chrome, apod.), objeví se docela obstojný překlad, který za roky existence internetových překladačů dosáhl už úroveň B2, což je běžná úroveň maturity z cizího jazyka.
  • Dobrý komentář středního rozsahu ke všem 66 knihám křesťanského kánonu najdete na stránce The Gospel Coalition -- Commentary (volně přeloženo: Spojenectví dobré zprávy -- výklady).
  Pokračovat ve čtení článku Dobrý komentář-výklad celé Bible přístupný online

  Kurs biblické hebrejštiny


  Břeťa Fajmon, přepracováno 27.8.2023

  Kniha profesora Weingreena je dobrá ke studiu biblické hebrejštiny, protože pomalu buduje i slovní zásobu. Lze ji koupit i jako e-knihu, což umožňuje ji kdykoli koupit. Kniha obsahuje i slovníček v obou směrech, tj. umožňuje dělat překladová cvičení v učebnici v obou směrech, jak z hebrejštiny do češtiny, tak z češtiny do hebrejštiny.

  Pro jistotu se pak hodí Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu od Blahoslava Pípala, který si pořiďte od 3. vydání (1997) nebo pozdějšího vydání, protože v novém fontu jsou hebrejská slova mnohem čitelnější.

  Pokračovat ve čtení článku Kurs biblické hebrejštiny

  Nad Biblí: Izajáš


  Břeťa Fajmon, 10.7.2023

  V češtině existuje řada pomůcek k výkladu knihy Izajáš: (všechny vyšly knižně, tj. viz knihkupectví a knihovny): Pokračovat ve čtení článku Nad Biblí: Izajáš

  Izajáš – literatura


  Břetislav Fajmon 9.7.2023

  Následující komentáře ke čtení biblické knihy Izajáš existují v angličtině, a také některé v češtině:

 • První orientace: Pokračovat ve čtení článku Izajáš – literatura

  Vznik a autor Evangelia podle Marka


  Břeťa Fajmon, 4.7.2023,

  a) Markovo evangelium – autor

  Komentáře se většinou shodují v tom, že tradice církevních otců 2. a 3. století n.l. potvrzuje Marka jako autora evangelia (například 16-Pokorný, str. 21): Papias získal od Jana, který zemřel kolem roku 100 AD, informaci, že Marek byl tlumočníkem apoštola Petra. 1. list Petrův 5,13 nazývá Marka obrazně Petrovým synem.

  Pokračovat ve čtení článku Marek – vznik a autor

  Markovo evangelium – literatura


  Jaroslav Schrötter, Břetislav Fajmon 30.6.2023

  Z následujících zdrojů prvních osm uvádí Jaroslav Schrötter jako zdroje, které použil při psaní svých výkladových poznámek (z nich nejhodnotnější je podle mého názoru (BF) podrobný komentář 05-(Donahue,Harrington)), dalších jedenáct dodávám do seznamu já (BF) (a nejvíce doporučuji 12-(Strauss 2014) pro poznámky čtené souběžně s Markovým evangeliem, 13-(France 2002) pro čtenáře textu v řečtině, ale dost pro všechny je také textu i videí ve zdroji 09-(thegospelcoalition.org/mark-courses/)).

  Příznivci knih v češtině najdou snad v knihovnách 05-(Donahue,Harrington), 16-(Pokorný) a nejobsáhlejší přístupný komentář je ve slovenčině 17-(Dubovský a kol.).

  Pokračovat ve čtení článku Marek – literatura

  Rozhovor s Jaroslavem Schrötterem


  Břeťa Fajmon, 28.6.2023, krátký rozhovor s Jaroslavem Schrötterem, autorem série výkladů Markova evangelia na těchto stránkách

  a) Jste věřícím křesťanem odmalička? Jaká byla Vaše cesta k víře?

  Jsem konvertita. Až v dospělosti jsem byl formován a pokřtěn salesiány. Písmo a ostatní předměty teologie jsem studoval v podzemní církvi spolu se salesiánskými bohoslovci od druhé poloviny 70. let minulého století až do roku 89, a to i po mém vysvěcení berlínským arcibiskupem. Všechno tajně bez státního dozoru nad církvemi.

  Pokračovat ve čtení článku Jaroslav – intro

  Pokus o vystižení poselství Markova evangelia


  Jaroslav Schrötter, 20.6.2023

  Ježíš a Dvanáct v době galilejského působení  (1,16-8,26)

  Ježíš vyvolil a povolal svých Dvanáct, aby šířili jeho poselství. Pro toto jejich poslání jim dal moc konat to, co konal on: kázat, vyhánět zlé duchy a uzdravovat nemocné (6,7-13). Dostali výsadu být účastníky Ježíšových mocných činů. Byli svědky zázračného nasycení zástupu lidí (6,30-44; 8,1-9). Dostávalo se jim zvláštního poučování a nabádání, aby mohli poznat a přijmout Ježíše, jeho učení a jeho poslání. 

  Pokračovat ve čtení článku Marek - poselství

  Stručný obsah Markova evangelia


  Jaroslav Schrötter, 19. 6. 2023

  1,1: Nadpis: Hlavní téma   evangelium Ježíše Krista (1,1).

  1,2-8: Příprava na Ježíšovo veřejné působení

  Spojení evangelia Ježíše Krista se Starým zákonem (1,2-3), Janův křest (1,4-8).

  Pokračovat ve čtení článku Marek - obsah

  Komentáře k Bibli z pohledu křesťana


  Břeťa Fajmon, 22.2.2010, poslední aktualizace 2023 (ale české zdroje aktualizovány nejsou, pouze v úvodu najdete odkaz na české série komenářů)

  Tento přehled ke každé biblické knize uvádí některé anglické, české (a i několik slovenských) komentáře pomáhající číst Bibli, a to ve formě knihy, online materiálu či audio materiálu. Většinou doporučované komentáře k Bibli v angličtině jsou dobrým partnerem do diskuse pro vznikající Český ekumenický komentář k Bibli (od roku 2005), sérii Septuaginta (od roku 2016), sérii Bible pro dnešek (od roku 2017) nebo slovenskou sérii Komentáre k Starému zákonu a Komentáre k Novému zákonu (od roku 2008).

  Pokračovat ve čtení článku Komentáře k Bibli z pohledu křesťana

  Marek 16 – komentářové poznámky


  Jaroslav Schrötter, 23.5. 2023

  1 Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome nakoupily vonné masti, aby ho šly pomazat.

  Je již po západu slunce, tedy někdy po 6. hodině odpolední, a tak skončila doba sobotního klidu. Obchodníci otevřeli své krámky, a bylo možno koupit arómata – směs vonného oleje, balzámu a koření – pro nabalzamování Ježíšova mrtvého těla. To Josef z Arimatie při spěšném uložení Ježíšova těla do hrobu nestihl udělat.

  Pokračovat ve čtení článku Marek 16

  Marek 15 – komentářové poznámky


  Jaroslav Schrötter, 22.5. 2023

  1 A hned zrána se poradili  velekněží, starší a zákoníci, celá rada; spoutali Ježíše, odvedli jej a vydali Pilátovi.

  A hned – kai euthys – je Markův oblíbený způsob, jak otevřít nové téma. Podle Markova evangelia bylo ráno, pátek 15. nísanu, svátek Pesach (řecky Pascha), který předešlého večera začínal paschální hostinou beránka. Tu podle všech tří synoptiků slavil i Ježíš se svými učedníky stejný večer jako ostatní Židé. Ráno, když byli beránci snědeni a jejich kosti a další zbytky spáleny, byl Ježíš veden od Kaifáše do místodržitelského paláce k Pilátovi.

  Pokračovat ve čtení článku Marek 15

  Kdo je to Bůh


  Břeťa Fajmon, 17.5.2023

  V rámci systematické křesťanské teologie jsem se pokusil o zpracování tématu "Bůh". Je to první z témat systematické teologie, jakéhosi uceleného pohledu na křesťanské učení a vyznání. Základních témat je zhruba sedm: o Bohu, o světě, o člověku, o Ježíši Kristu, o Duchu svatém, o církvi, o posledních věcech.

  I v češtině existují knihy na toto téma, například MacArthur+Mayhue (2021, počet stran 920), která je mnohem podrobnějším výchozím bodem (má témat devět, kromě sedmi základních ještě téma "Bible" a "andělé"). Tuto knihu jsem ovšem nepoužil, mým hlavním zdrojem je o polovinu stručnější, ale výstižný Thiselton v angličtině (2015, počet stran 467).

  Pokračovat ve čtení článku Kdo je to Bůh

  Marek 14 – komentářové poznámky


  Jaroslav Schrötter, 26.4. 2023

  Pašije, tedy příběh Ježíšova utrpení, smrti a vzkříšení, jsou vrcholem Markova evangelia. Marek je líčí jako naplnění Božího plánu, což dokumentuje pomocí citátů ze Starého zákona. Jeho pašije vyjadřují základní skutečnost, že Ježíšův pozemský život i jeho utrpení jsou cestou ke konečnému vítězství. Čtenáře vyzývá, aby následovali Ježíše s nadějí na svou účast na jeho vzkříšení. Tak se v prvotní církvi šířila naděje na vzkříšení Ježíšových učedníků. Dokladem je například 1 Kor 15,20-23: Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvýchvstání: jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Každý v daném pořadí: první vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho.

  Pokračovat ve čtení článku Marek 14

  Bible v mobilu


  Břeťa Fajmon, 10.4.2023

  Rád bych zde uvedl několik odkazů na text Bible přístupný pro mobilní telefony (a čtečky). Doporučil bych nejspíše (2), ale překlad používaný v římskokatolické liturgii je k dispozici pouze v aplikaci (5)

  Pokračovat ve čtení článku Bible v mobilu

  Marek 13 – komentářové poznámky


  Jaroslav Schrötter, 24.3. 2023

  13. kapitola Markova evangelia spolu s Mt 24-25 a Lk 21 tvoří „synoptickou apokalypsu“. Tato kapitola se zásadně odlišuje od ostatního textu Markova evangelia tím, že její značná část je napsaná literárním stylem, který můžeme označit jako apokalyptický.

  Slovo apokalypsa (zjevení) se stalo pojmem označujícím určitý druh židovské literatury, která vznikala v letech 200 př. Kr. až 100 po Kr. Tento literární druh se dá označit za zjevení nebeských tajemství, zejména eschatologie. Apokalyptické spisy přinášely svým čtenářům útěchu, když ukazovaly na Boží soud, který jedněm přinese věčnou odměnu a jiným věčný trest.

  Vrcholným dílem židovské apokalyptické literatury je 7. až 12. kapitola starozákonní knihy Daniel. V řadě vidění Dan 7-12 klade důraz na konečné a nevyhnutelné vítězství Božího lidu. Podle knihy Daniel jsou dějiny plně v Božích rukou, a právě tato skutečnost je jádrem jeho poselství. Vypráví příběh minulosti takovým způsobem, aby pronásledovaní Židé pochopili, že jejich utrpení tvoří součást Božího plánu, na jehož konci je věčná odměna pro Hospodinovy věrné.

  Pokračovat ve čtení článku Marek 13

  Marek 12 – komentářové poznámky


  Jaroslav Schrötter, 27.2. 2023

  1 Začal k nim mluvit v podobenstvích: „Jeden člověk vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal nádrž k lisu a vystavěl strážní věž; pak ji pronajal vinařům a odcestoval.

  Začal k nim mluvit – posluchači byli zřejmě stejní jako v minulém rozhovoru. Četli jsme o nich v Mk 11,27: Když (Ježíš) procházel chrámem, přišli k němu velekněží, zákoníci a starší. A právě o těchto náboženských představitelích Hospodinova lidu Ježíš mluvil v tomto podobenství. A mluvil v něm o nich jako o zlých vinařích.

  Pokračovat ve čtení článku Marek 12

  Odkaz středověku pro dialog víry a rozumu


  Břeťa Fajmon, 5.2.2022

  V rámci dálkového studia teologie jsem si vybral k proseminární práci otázku, jaký je odkaz středověku pro dialog vědy a víry, nebo ještě lépe, protože to byla proseminárka z filosofie, jaký je odkaz středověku pro dialog víry a rozumu.

  Nakonec je z toho takový pokus o průřez historií, jak šla historie v otázce rozumu a víry, a co si z toho můžeme odnést my, běžní obyvatelé 21. století. Založeno v podstatě na knize Pieper: Scholastika, kterou vřele doporučuji, protože celkem srozumitelně mluví o tom, co si o sobě, o historii, o nás lidech můžeme odnést z celkem dlouhého období 500 až 1500 AD.

  Pokračovat ve čtení článku Odkaz středověku pro dialog víry a rozumu

  Marek 11 – komentářové poznámky


  Jaroslav Schrötter, 8. 1. 2023

  1 Když se blížili k Jeruzalému, k Betfage a Betanii u Olivové hory, poslal dva ze svých učedníků 2 a řekl jim: „Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned, jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte!

  Olivová hora – vysoký kopec (826 m n.m.) na východ od starého Jeruzaléma. Od chrámové hory (740 m n.m.) a hory Sión (762 m n.m) ji odděluje údolí potoka Cedron. Olivová hora má jméno podle olivovníků, které jsou na jejích svazích pěstovány. Na jejím úpatí poblíž Cedronu je i Getsemanská zahrada.

  Pokračovat ve čtení článku Marek 11

  Starší články – rok 2022