o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy
Izajáš

Matouš
Marek
1. list Korintským
Efezským
Zjevení

Bible v mobilu
české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro Bibli
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible poznámky k Bibli
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse
Augustin o Janovi

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2023
2022
2021

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2022-09-30 20:46:46 John Lennon and Imagine: Is the discussion w

Jaroslav Schrötter 2022-02-21 14:02:54 Břeťa - intro: Vážený pane Fajmone

Břeta 2021-11-07 21:43:00 Matouš 3-4: Děkujeme za reakci.

Milan 2021-11-04 12:46:31 Matouš 3-4: Dobrý den, reaguji

Ondřej Kratochvíl 2021-11-01 21:44:53 Exodus - obsah: :)

Břeťa 2021-02-20 17:52:27 Žalmy - úvodem: Jde o to, že to slo

Pavla Turková 2021-02-20 17:07:50 Žalmy - úvodem: PŘIVÍTALA BYCH NĚJA

Břeťa 2020-12-04 09:11:09 Software pro čtení Bible: Ke čtení Bible se o
Komentáře k Bibli z pohledu křesťana


Břeťa Fajmon, 22.2.2010, update 7.4.2024: dodány některé online zdroje a některé zdroje v češtině

V následujícím přehledu najdete:
 • P (první orientace) ... v oddílech "první orientace" doporučuji cokoli, ale nejvíce knihy označené písmenem P. Většinou se jedná o sérii NIVAC, SGBC, BGWC, PtW, REC. Tyto série obsahují poutavější výklad biblického textu a náměty k životu křesťanské víry. Ale pro základní přehled většinou stačí kombinace obou ONLINE odkazů v první orientaci, zejména ten druhý z nich, který je odkaz na komentářík verš po verši nebo oddíl po oddíle.

 • T ... v oddílu "druhé čtení" lze stále doporučit cokoli; ale speciálně je označen teologický komentář většinou z křesťanského evangelikálního hlediska (uznávajícího, že Bible je kniha teologická, ale též historicky věrná); často se jedná o můj komentář oblíbený nebo komentář, který bych doporučil k dané biblické knize jako jediný; obecně lze doporučit pro Starý zákon některý komentář ze sérií AOTC, ZECOT, NICOT, pro Nový zákon některý komentář ze sérií PNTC, BECNT, ZECNT, NICNT). Pro oba zákony vzniká hezká série EBTC (nazývám: Theological).

 • V ... v oddílu "podrobněji" jsou tak označeny knihy, které se zabývají Biblí na vědecké úrovni (tj. na úrovni čtení v originálních jazycích), z různých zdrojů, ne nutně křesťanských, ale i hebrejských, nebo silně kritických (extrémně až názory blízké ateistické literární kritice; tato kritika je někdy nevyváženě racionalistická, když odmítá přijmout některé historické a teologické skutečnosti, aniž pro toto odmítnutí má dostatečný podklad; tvrdí sice, že je neutrální, ale nadřazením rozumu nad teologii a historii tuto neutralitu popírá; kritika se nebojí pokládat různé neuzavřené otázky, a proto je přínosem (zejm. série AYB, Hermeneia, OTL/NTL, ICC), ale nemusí být pomocí životu víry a v žádném případě bych k výkladu biblické knihy nedoporučil komentáře označené pouze červeně). Teologicky je potřeba je prakticky vždy doplnit knihou na úrovni T (AOTC, ZECOT, NICOT, EBTC nebo u Nového zákona PNTC, BECNT, ZECNT, NICNT, EBTC). Pro Nový zákon existuje série dobrá vědecky i teologicky (TV), a sice série NIGTC, tu je potřeba pouze v ojedinělých případech doplnit teologicky-historicky-literárně některou z knih úrovně T (PNTC, BECNT, ZECNT, NICNT, EBTC). Pokud je komentář doplněn navíc označením TTT, lze jej jednoznačně doporučit v kat. "podrobněji" jako nejlepší, nebo jako druhého dobrého svědka po kategorii "druhé čtení" (jestliže označení TTT chybí, jednoznačně doporučitelný neexistuje, nebo si nejsem jistý, komentáře jsem neviděl, apod.).

 • v oddílu "některé komentáře v češtině" jsou uvedeny některé komentáře v češtině (a několik ve slovenštině). Lze snad doporučit pouze sérii Bible pro dnešek (doporučuji modré svazky -- ale nikoli zelené svazky, to už je studijní řada, která už je opět poplatná velmi kritickému přístupu k Bibli, viz výše červená kategorie) pro samotné čtení biblického textu a sérii Denodenně pro praktické využití Bible v životě víry, protože další české a slovenské série (SZPV, VSZ, MSKNZ, KSZ, ČEK) jsou poplatné německému a holandskému kritickému rozumovému čtení Bible, které se rozmohlo během dvacátého století (klidně si je přečtěte, vždyť my Češi rádi kritizujeme a podílíme se na kritice, ale není to to ideální, co bych doporučil pro výklad klíčových myšlenek v Bibli). Proto také potřebujeme anglické série výkladu, a proto i existuje tato stránka (další důvod je ten, že většina českých a slovenských sérií je neúplná, a bude trvat desítky let, než budou pokryty všechny biblické knihy). Na vynikající sérii typu anglické série Theological si u komentářů středního rozsahu (zhruba analogické "druhému čtení", tj. dobrého vzhledem k rozboru textu i výkladu-využití) budeme muset v češtině ještě dlouho počkat, a mezitím můžeme využít toho, že everybody reads English today. Přesto už existuje praktický komentář k Bibli v češtině, který lze doporučit v kategoii "první orientace", a sice překlad rozsáhlé práce Warrena Wiersbeho, zaměřený na čtení Bible z pohledu křesťana: 1) Genesis až Rút (ještě nevyšel), 2) 1. kniha Samuelova až Žalmy (2023), 3) Přísloví až Malachjáš (ještě nevyšel), 4) Matouš až 2.list Korintským (2021), 5) Galatským až Zjevení (2022).

 • Genesis:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Genesis, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Genesis verš po verši, Desmond Alexander, online komentářík 2023.
   • Allen Ross 1997 (mimo komentářové řady, klíčová myšlenka ke každému oddílu, 744 stran);
   • John Walton 2001 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení, 759 stran, včetně NIV textu knihy Genesis); dobrý výklad starozákonní, ale málo spojnic s Novým zákonem.
   • Longman 2016, série Story of God, počet stran 624. Jednodušší, ale poctivé čtení pro začátečníky. Příběh Boha je i naším příběhem. P
   • Phillips 2023, série REC, počet stran 1392, spíše série kázání, ale může být dobrá (poutavěji napsaná než např. Waltke níže), dvojsvazková sada.
   • možná vyjde: série Bible in God's World.

  • Při druhém čtení Genesis:
   • Bruce Waltke 2001 (mimo komentářové řady, výkladové poznámky k některým veršům + klíčové myšlenky ke každému oddílu, 656 stran); TV
   • možná vyjde: Averbeck 2024, série Pillar Old Testament Commentary (série známá z NZ se rozšiřuje na SZ, podle všeho komentář ke Genesis bude první biblická kniha pokrytá)
   • možná vyjde: Baker, série Apollo Old Testament Commentary (AOTC)

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Genesis (1578). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Genesis (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Genesis (1857-1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2024): Genesis (605 stran).
   • Wenham 1987 + Wenham 1994 (komentářová řada WBC, vlastní překlad autora + komentář verš po verši + kritika textu, 352+560 stran); nejlepší kritický komentář před rokem 2000, co se zabývá přímo hebrejským textem. TV
   • Hamilton 1990 + Hamilton 1995 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní překlad autora + komentář verš po verši, 540+733 stran); dobrý přehled historie kritiky (různí teologové) 20. století. TV
   • Matthews 1996 + Matthews 2005 (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, 528+960 stran, včetně NIV textu knihy Genesis). TTTV
   • Goldingay 2020, překlad do angličtiny a výklad po oddílech, série BCOT, počet stran 832. V
   • Matthews 2023+ Matthews??, série CSC (Christian Standard Commentary), revize komentáře Matthews 1996 doplněná asi o 120 stran, počet stran 656+???, revidovaná série změnila název z NAC na CSC. TTTV

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Genesis:
   • ONLINE Břeťa Fajmon: Nad Biblí: Genesis. Poznámky při čtení Bible 2006. P
   • ONLINE AUDIO Ronnie Stevens: Genesis. (kolem 2008?) Série dvaceti promluv v angličtině s překladem do češtiny. TTT
   • ONLINE AUDIO Hector Morrison: Stvoření a smlouvy (kolem 2008?). Série 28 promluv s překladem do češtiny na dvě základní témata vyplývající z knihy Genesis: téma stvoření (především kap. 1-11: osmnáct promluv na téma stvoření, lidstvo, manželství, naslouchání Božímu hlasu, stvoření v knize Izajáš) a deset promluv na téma smluv, které Hospodin Bůh uzavřel s Noem, Abrahamem, Izraelem, Davidem, téma vyvolení). T
   • ONLINE AUDIO Jiří Beneš, Petr Vaďura:Genesis (série audiopořadů Českého Rozhlasu cca 2004-2009).
   • Kolektiv autorů: Genesis. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 1, Kalich 1968. Počet stran 283, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Ve slovenštině: Genesis, Dubovský a kol. 2008, edice "Komentáre k SZ" (svazek 1), počet stran 830. V
   • Jiří Beneš, Petr Vaďura: Pradějiny. Kalich 2010, stran 288. Výklad kapitol 1-11 knihy Genesis. Knižní verze audiopořadů (viz výše).
   • Martin Prudký: Genesis 1,1 -- 6,8. Prvních pět kapitol knihy Genesis komentováno (ještě budou následovat další díly). Český ekumenický komentář, 2019, počet stran 396. V


 • Exodus:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Exodus, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Exodus verš po verši, Jay Sklar, online komentářík 2023.
   • F.G.Ryken 2005, reprint 2012 (komentářová řada PTW, 1248 stran, poutavá prezentace knihy Exodus ve 102 kázáních, tj. zhruba 2-3 kázání na jednu kapitolu biblického textu);
   • Christopher Wright 2021, série Story of God, počet stran 672, stručný komentář pro laiky; Wright má obdarování shrnout náročné věci výstižně. Příběh Boha je i naším příběhem. P
   • možná vyjde: série Bible in God's World.

  • Při druhém čtení knihy Exodus:
   • Douglas Stuart 2006 (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, 826 stran, včetně NIV textu knihy Exodus); dobré exkurzy o svaté válce a o počtu lidí vyšlých z Egypta (:eléf nemusí znamenat tisíc, ale skupinu lidí, jednotku), o proměnění vody v krev (nemusíme interpretovat jako doslovnou krev, ale tekutina v barvě krve; to ovšem neznamená, že se jedná o něco přirozeného, stále je tato událost nadpřirozená). TV
   • Victor Hamilton 2011 (mimo komentářové řady, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 752; v preview této knihy najdete dobrých prvních třicet stran, takže lze okusit kvalitu knihy);
   • Duane Garret 2013 (komentářová řada KEL, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, 752 stran); včetně diskuse o datování exodu a historické situace v Egyptě.
   • Možná vyjde 2024: Catherine Smith, série ZECOT.

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Exodus (1578). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Exodus (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Exodus (1857-1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2024): Exodus (335 stran).
   • Brevard Childs 1974 (komentářová řada OTL/NTL, vlastní překlad autora + komentář verš po verši + kritika textu, 659 stran; kritická část vyslovuje různé domněnky o dokumentech E,J,P, které by možná revidoval, kdyby měl k dispozici o dvacet let novějšího Wenhama ke Genesis; ovšem uvádí zajímavou historii interpretace u každého oddílu); V
   • Houtman 1993 + Houtman 1996 + Houtman 1999 (komentářová řada HCOT, vlastní překlad autora + komentář verš po verši + kritika textu, stran 554+500+748+ ve čtvrtém dílu jsou pouze zveřejněny citace literatury na 70 stranách); V
   • Propp 1999 + Propp 2006 (komentářová řada AYB, vlastní překlad autora + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 720+865); pro kritiku textu důležitý, protože zakomponoval i svitky od Mrtvého moře. V
   • Eugene Carpenter: Exodus 1-18 (2017), Exodus 19-40 (2017). Vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritické poznámky (ale nižší kritika, ne ta vysoká neproduktivní). Počet stran 688+544.
   • Desmond Alexander 2017 (komentářová řada AOTC, vlastní překlad autora + komentář verš po verši, 708 stran); TTTV
   • Davies 1-10 (2020), 11-18 (2020), 19-40 (????), série ICC, počet stran 728+632+???, kritický komentář, zabývá se prameny P, J, E, D, zdůrazňuje užití pramene E, bez třetího dílu je neúplný. V
   • možná vyjde: Charlie Trimm, Chloe Sun: 1-18, 19-40, série NICOT.

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Exodus:
   • ONLINE Břeťa Fajmon: Nad Biblí: Exodus, poznámky při čtení Bible (ve výstavbě). P
   • ONLINE AUDIO Hector Morrison: Stvoření a smlouvy (kolem 2008?). Série 28 promluv s překladem do češtiny na dvě základní témata, první téma stvoření se věnuje především knize Genesis, druhé z témat (deset posledních promluv) se týká smluv, které Hospodin Bůh uzavřel s Noem, Abrahamem, Izraelem, Davidem, téma vyvolení. Téma smlouvy je klíčové pro výklad knihy Exodus. T
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Exodus, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2006-2007).
   • Kolektiv autorů: Exodus, Leviticus. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 2, Kalich 1975. Počet stran 348, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Ve slovenštině: Exodus. Kolektiv autorů, 2013, edice Komentáre k SZ. Počet stran 950. V
   • Petr Sláma: Exodus 1-15 (aneb Jak jsem zatočil s Egyptem). Z edice Český ekumenický komentář, ještě bude následovat další díl (díly?) pokrývající kapitoly 16-40. Počet stran 416, Česká biblická společnost, Praha 2020. V
   • J. Dybdahl: Exodus (aneb Bůh utváří svůj lid). Z edice Bible pro dnešek, Advent-Orion 2023, počet stran 248, pomůcka pro čtení knihy Exodus s řadou poznámek. P


 • Leviticus:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Leviticus, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Leviticus verš po verši, Peter Lee, online komentářík 2023.
   • Roy Gane 2004 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení, 848 stran -- včetně komentáře k Numeri, včetně NIV textu knih Leviticus a Numeri);
   • Kenneth Mathews, 2019, počet stran 304, série Preaching the Word, pouze reprint staršího textu z roku 2009. Série kázání na knihu Leviticus.
   • Shepherd 2021, počet stran 416, série Story of God. Příběh Boha je i naším příběhem. P
   • možná vyjde: série Bible in God's World.

  • Při druhém čtení knihy Leviticus:
   • Gordon Wenham 1979 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář veš po verši, 375 stran); TV
   • Mark Rooker 2000 (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, 352 stran, včetně NIV textu knihy Leviticus);
   • Allen Ross 2002 (mimo komentářové řady, klíčová myšlenka ke každému oddílu, 496 stran);
   • Kiuchi 2007 (komentářová řada AOTC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, 538 stran); TV
   • možná vyjde 2025: Christine Palmer, série NICOT.
   • možná vyjde 2029: Katherine Smith, série Pillar OTC.

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Leviticus (1578). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Leviticus (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Leviticus (1857-1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2024): Leviticus (242 stran).
   • Hartley 1992, série WBC, počet stran 515, překlad do angličtiny a kritické poznámky k textu. V roce 2015 vyšla revize knihy delší o 80 stran. TV
   • Milgrom 1991 + Milgrom 2000 + Milgrom 2001 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 1184+656+848, z hebrejského pohledu); V
   • James Watts: Leviticus 1-10 (2013) (dosud vyšel jen první díl, komentářová řada HCOT, komentář verš po verši + kritika textu + vlastní autorův překlad, pro vědce); V
   • Sklar 2023, edice ZECOT, literární analýza textu i teologické poselství, počet stran 800. TTTV

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Leviticus:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Leviticus, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2015).
   • Kolektiv autorů: Exodus, Leviticus. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 2, Kalich 1975. Počet stran 348, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Roy Gane: Leviticus (aneb Pozvání k oltáři). Edice Bible pro dnešek 2018, 256 stran, pomůcka pro čtení knihy Leviticus. P


 • Numeri:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Numbers, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Numeri verš po verši, Adrian Reynolds, online komentářík 2023.
   • Gordon Wenham 1981 (komentářová řada TOTC/TNTC, poutavé čtení, 240 stran);
   • Roy Gane 2004 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení, 848 stran -- včetně komentáře k Leviticus, včetně NIV textu knih Leviticus a Numeri);
   • Iain Duguid: Numbers, 2006, série Preaching the Word, 400 stran, série kázání poutavě napsaná.
   • Jay Sklar 2023, série Story of God, počet stran 496, oddíl "poslech vyprávění", "vysvětlení", "žij tento příběh" (podobné sérii NIVAC). Příběh Boha je i naším příběhem. P
   • možná vyjde: série Bible in God's World.

  • Při druhém čtení knihy Numeri:
   • Dennis Cole 2000 (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, 590 stran, včetně NIV textu knihy Numeri); TV
   • možná vyjde: Cole, upgrade z roku 2000, série CSC.
   • možná vyjde: Collins, série ZECOT.
   • možná vyjde: Harper, série Pillar OTC.

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Numbers (1578). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Numbers (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Numbers (1857-1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2024): Numbers (214 stran).
   • Milgrom 1990 (řada JPS z perspektivy hebraismu, komentuje (v angličtině) přímo hebrejský text, součástí komentáře je hebrejský text knihy Numeri i hebrejský (JPS) překlad knihy Numeri do angličtiny, 520 stran). V
   • Ashley revize 2022 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář veš po verši; revize, od knihy z roku 1993 se liší asi o dvacet stránek, počet stran 650. TV
   • Awabdy 2023, edice BCOT, počet stran 656, překlad do angličtiny, komentář po oddílech. V
   • Morales 1-19 (2024), Morales 20-36 (????), série AOTC, překlad a poznámky k textu, výkladové poznámky a vysvětlení, počet stran 560+???. TTTV
   • možná vyjde: Bibb, série WBC.

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Numeri:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Numeri, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2008-2016).
   • Kolektiv autorů: Numeri, Deuteronomium. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 3, Kalich 1974. Počet stran 340, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V


 • Deuteronomium:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Deuteronomy, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Deuteronomium verš po verši, J.G.Millar, online komentářík 2023.
   • Christopher Wright 1996 (komentářová řada UBOT/UBNT, přehled hlavních myšlenek oddílu, 350 stran); P
   • Daniel Block 2012 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení, 880 stran); P
   • možná vyjde: série Story of God. Příběh Boha je i naším příběhem.
   • možná vyjde: série Bible in God's World.

  • Při druhém čtení knihy Deuteronomium:
   • McConville 2002 (komentářová řada AOTC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, 448 stran); TV
   • možná vyjde 2025: edice Pillar OTC.

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Deuteronomy (1578). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Deuteronomy (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Deuteronomy (1857-1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2024): Deuteronomy (228 stran).
   • Peter Craigie 1976 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, 424 stran); TV
   • Moshe Weinfeld 1991 + 02 + 03 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, díly 2,3 dosud nevyšly a budou napsány jiným autorem, protože Weinfeld zemřel, počet stran 488+?+?, z hebrejského pohledu); V
   • Jack Lundbom 2013 (mimo komentářové řady, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, 1064 stran); V
   • Arnold 2022 + ?? = komentářové řady NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 702 + ???; Arnold věří, že knihu napsali písaři, kteří "vkládali svá slova do úst Mojžíšovi", čímž trochu shodil evangelikální charakter komentáře; V
   • možná vyjde: edice ZECOT.

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Deuteronomium:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Deuteronomium, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2012-2017).
   • Kolektiv autorů: Numeri, Deuteronomium. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 3, Kalich 1974. Počet stran 340, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Jiří Moskala: Deuteronomium, kniha lásky. Advent-Orion 2021, počet stran 134. P


 • Jozue:
  • První orientace:
  • Při druhém čtení knihy Jozue:
   • David Howard 1998 (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, 464 stran, včetně textu NIV knihy Jozue); TV
   • David Firth 2021, počet stran 472, série Theological Commentary. TV

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Joshua (1578). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Joshua (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Joshua (1857-1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2024): Joshua (160 stran).
   • Woudstra 1981, edice NICOT, počet stran 410. Vlastní překlad autorův do angličtiny. TV
   • Pitkanen 2010, počet stran 476, edice Apollos commentary. TV
   • Butler 2014 (komentářová řada WBC, revize komentáře z roku 1983, hodně rozšířená do dvou dílů, počet stran dvojdílné sady 720+544); V
   • T. Dozeman: Joshua 1-12 (2015), Joshua 13-24 (2024) počet stran 656+440, pro vědce čtoucí v hebrejštině. V
   • Goldingay 2023, Počet stran 560, edice BCOT, překlad do angličtiny, výklad po oddílech. V
   • možná vyjde: série EEC.
   • možná vyjde: Graeme Auld, série ICC.
   • možná vyjde: série ZECOT.

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Jozue:
   • ONLINE AUDIO Jiří Hurta: Jozue (cca 1990-2000?). T
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Jozue, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2004-2006).
   • Kolektiv autorů: Jozue, Soudců, Rút. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 4, Kalich 1969. Počet stran 229, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Jiří Beneš: Jozue (aneb Svatá slova), Advent-Orion 2017, počet stran 226. Edice Slovo pro dnešek, pomůcka pro čtení Bible. P


 • Soudců:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Judges, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Soudců verš po verši, John Currid, online komentářík 2023.
   • Younger 2021 (společně s knihou Rút) (komentářová řada NIVAC, revize po dvaceti letech, poutavé čtení, 640 stran, včetně textu NIV knih Soudců a Rút); P
   • možná vyjde: série Story of God.
   • možná vyjde: série Bible in God's World.

  • Při druhém čtení knihy Soudců:
   • Block 1999 (společně s knihou Rút) (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, 761 stran, včetně textu NIV knih Soudců a Rút);
   • Chisholm 2013, edice KEL, společně s knihou Rút, počet stran 688. TV
   • Možná vyjde: Block revize (NAC se přejmenovalo na CSC = Christian Standard Commentary)
   • Možná vyjde: série Pillar OTC, tedy celkem zkratka POTC.

  • Podrobněji:
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Judges (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Judges (1857-1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2024): Judges (248 stran).
   • Niditch 2008, OTL, 336 stran, kritika textu a překlad do angličtiny. V
   • Trent Butler 2009, reprint 2014 (komentářová řada WBC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, 636 stran); V
   • Webb 2012 (komentářová řada NICOT/NICNT, komentář verš po verši, 480 stran, napsán čtivě); TV
   • Jack Sasson 2014 + Sasson 02 (ještě nevyšel) (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + textová kritika, počet stran 616+??, z hebrejské perspektivy); V
   • Nelson 2017, T&T Clark, 300 stran, critical-rhetorical commentary. V
   • Spronk 2019, počet stran 580, edice HCOT. V
   • Hermeneia 01 + Hermeneia 02, počet stran 800+???, překlad do angličtiny, kritické poznámky, 2021+????. V
   • Boda, Conway 2022, série ZECOT, počet stran 600, literární analýza, překlad do angličtiny. TTTV
   • Možná vyjde: série AOTC.

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Soudců:
   • Kolektiv autorů: Jozue, Soudců, Rút. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 4, Kalich 1969 Počet stran 229, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • G.Keddie: Navzdory temnotě (výklad biblických knih Soudců a Rút). Poutníkova četba 2005, 152 stran. P
   • vo slovenčine: Gary Inrig: Božia ruka siaha ďalej. Výklad knihy Sudcov, 312 stran, 2013. T


 • Rút:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Ruth, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Ruth verš po verši, John Currid, online komentářík 2023.
   • Ruth, Esther, Ian Duguid 2005, počet stran 201, kázání ze série REC.
   • Ruth, Esther 2020, série Story of God, počet stran 272. Příběh Boha je i naším příběhem.
   • Younger 2021 (společně s knihou Soudců) (komentářová řada NIVAC, revize po dvaceti letech, poutavé čtení, 640 stran, včetně textu NIV knih Soudců a Rút); P
   • možná vyjde: série Bible in God's World.

  • Při druhém čtení knihy Rút:
   • Block 1999 (společně s knihou Soudců) (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, 761 stran, včetně textu NIV knih Soudců a Rút);
   • Chisholm 2013, edice KEL, společně s knihou Soudců, počet stran 688. TV
   • Block 2015, počet stran 304, zérie ZECOT, literární analýza.
   • Možná vyjde: Block revize (NAC se přejmenovalo na CSC = Christian Standard Commentary)

  • Podrobněji:
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Ruth (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Ruth (1857-1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2024): Ruth (64 stran).
   • Hubbard 1989 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, 331 stran); TV
   • Frederick Bush 1996 (komentářová řada WBC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, společně s knihou Ester, na obě knihy počet stran 528, z toho cca polovina je na každou z nich); TV
   • Daniel Hawk 2015 (komentářová řada AOTC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, důraz na praktické využití, počet stran 176); TV
   • Schipper 2016, série AYB, počet stran 240. V
   • Lau 2023, série NICOT, počet stran 384, překlad do angličtiny, kritické poznámky a teologie. TTTV

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Rút:
   • Kolektiv autorů: Jozue, Soudců, Rút. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 4, Kalich 1969. Počet stran 229, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • kniha v češtině: Navzdory temnotě (výklad biblických knih Soudců a Rút). G.J.Keddie, Poutníkova četba 2005, 152 stran. P
   • Saša Jacobea: Rút. Nakl. Biblion 2023, počet stran 108, edice Denodenně. Výklad Bible očima dnešních osobností -- Bible čtená tady a teď.


 • 1. a 2. kniha Samuelova:
  • První orientace:
  • Při druhém čtení knih Samuelových:
   • Bergen 1996 (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, 512 stran, včetně textu NIV knih Samuelových);
   • David Firth 2009, série Apollo Commentary, počet stran 608. TV
   • Youngblood 2010 (komentářová řada EBC, komentář verš po verši, cca 600 stran věnováno knihám Samuelovým, včetně textu NIV knih Samuelových, v jednom svazku s komentáři ke knihám 1. a 2. Královská (cca 340 stran));
   • Možná vyjde: série Pillar OTC.

  • Podrobněji:
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): 1st Samuel, 2nd Samuel (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: 1st Samuel, 2nd Samuel (1857-1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2024): First Book of Samuel (243 stran), Second Book of Samuel (177 stran).
   • Graeme Auld 2011 (komentářová řada OTL/NTL, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, 744 stran); V
   • Tsumura 2007+ Tsumura 02 2019, (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 698+401). TTTV
   • Možná vyjde: série ZECOT.

  • Některé komentáře v češtině ke knihám Samuelovým:
   • ONLINE AUDIO Jiří Hurta: 1. kniha Samuelova, 2. kniha Samuelova (1991, též i kniha Evangelická církev metodistická, Praha 1991). T
   • ONLINE AUDIO Ronnie Stevens: Život krále Davida (kolem 2008?). Série dvaceti promluv zejména na 1.knihu Samuelovu 17 až konec 2.knihy Samuelovy, život Davida tvoří stěžejní osnovu této části. Kurs ETS. TTT
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy 1. Samuelovy, z knihy 2. Samuelovy, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2003-2019).
   • Kolektiv autorů: Knihy Samuelovy a První Paralipomenon. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 5, Kalich 1977. Počet stran 418, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Petr Chalupa: 1.kniha Samuelova 2019 (počet stran 380), 2.kniha Samuelova 2019 (počet stran 248). Český ekumenický komentář. V


 • 1. a 2. kniha Královská:
  • První orientace:
  • Při druhém čtení knih Královských:
   • Paul House 1995 (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, 432 stran, včetně textu NIV knih Královských); TV
   • možná vyjde: ZECOT.
   • možná vyjde: Pillar OTC, dvoudílný.

  • Podrobněji:
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): 1st Kings, 2nd Kings (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: 1st Kings, 2nd Kings (1857-1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2024): First Book of Kings (167 stran), Second Book of Kings (116 stran).
   • Cogan 2001 + Cogan, Tadmor 1988 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, textová kritika, počet stran 576+408, z hebrejské perspektivy); V
   • Simon DeVries 2004 + Hobbs 1986 (komentářová řada WBC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 376+452); V
   • Lissa Beal, Apollos 2014, překlad do angličtiny, kritické poznámky a výklad. Počet stran 615. TV
   • možná vyjde: NICOT, dvoudílný.

  • Některé komentáře v češtině ke knihám 1. a 2. Královská:
   • ONLINE AUDIO Jiří Hurta: 1. kniha královská, 2. kniha královská (cca 1992). T
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy 1. Královské, z knihy 2. Královské, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-20014).
   • Kolektiv autorů: Knihy Královské a Druhá Paralipomenon. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 6, Kalich 1980. Počet stran 455, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V


 • 1. a 2. kniha Paralipomenon = 1. a 2. kniha Letopisů:
  • První orientace:
  • Při druhém čtení knih Letopisů (tj. Paralipomenon):

  • Podrobněji:

  • Některé komentáře v češtině ke knihám 1. a 2. Paralipomenon (= Letopisů):
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy 1. Paralipomenon (Letopisů), z knihy 2. Paralipomenon (Letopisů), série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-20014).
   • Kolektiv autorů: Knihy Samuelovy a První Paralipomenon. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 5, Kalich 1977. Počet stran 418, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Kolektiv autorů: Knihy Královské a Druhá Paralipomenon. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 6, Kalich 1980. Počet stran 455, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V


 • Ezdráš a Nehemjáš:
  • První orientace:
  • Při druhém čtení knih Ezdráš-Nehemjáš:

  • Podrobněji:
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Ezra, Nehemiah (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Ezra, Nehemiah (1857-1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2024): Ezra (84 stran), Nehemiah (78 stran).
   • Williamson 1985 (komentářová řada WBC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, 472 stran); TV
   • John Cook 2019: Aramaic Ezra and Daniel, 448 stran. V
   • Fried: Ezra 2017, Nehemiah 2021, počet stran 448+462, série CC (Critical Commentaries). V
   • Hannah Harrington 2022, (komentářová řada NICOT, nové vydání od jiné autorky), počet stran 563; TV
   • Eskenazi 2023: Ezra, edice AYB, počet stran 500. V

  • Některé komentáře v češtině ke knihám Ezdráš a Nehemjáš:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Ezdráš, z knihy Nehemjáš, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-20014).
   • Kolektiv autorů: Ezdráš, Nehemjáš, Ester. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 7, Kalich 1970. Počet stran 172, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Velkolepé dílo (výklad knih Ezdráš a Nehemjáš). Stan K. Evers, Poutníkova četba 2003, 216 stran. P


 • Ester:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Esther, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Ester verš po verši, David Firth, online komentářík 2023.
   • Karen Jobes 1999 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení, počet stran 256); PPPT
   • Ruth, Esther, Ian Duguid 2005, počet stran 201, kázání ze série REC.
   • Ruth, Esther 2020, série Story of God, počet stran 272. Příběh Boha je i naším příběhem. P
   • Ezra, Nehemiah, Esther 2021, počet stran 224, kázání ze série Preaching the Word.
   • možná vyjde: série Bible in God's World.

  • Při druhém čtení knihy Ester:
   • viz první orientace.
   • možná vyjde: ZECOT.

  • Podrobněji:
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Esther (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Esther (1857-1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2024): Esther (82 stran).
   • Frederick Bush 1995 (včetně knihy Rút) (komentářová řada WBC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 528); TTTV
   • Adele Berlin 2001 (hebrejská komentářová řada JPS, autorka komentuje (v angličtině) přímo hebrejský text, počet stran 110, součástí komentáře je hebrejský text i anglický židovský (JPS) překlad knihy Ester); V
   • Tomasino 2016, série EEC, 416 stran. TV
   • Erica Brown 2020, počet stran 500, Tanach studies, z perspektivy hebraismu. V
   • možná vyjde: NICOT.
   • možná vyjde: AOTC.

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Ester:
   • Kolektiv autorů: Ezdráš, Nehemjáš, Ester. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 7, Kalich 1970. Počet stran 172, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Petr Chalupa: Ester (2017). Český ekumenický komentář, počet stran 382. V
   • Jana Šrámková: Ester, Biblion 2023, počet stran 76, edice Denodenně, čtení starověkého textu Bible moderními autory.


 • Job:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Job, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Job verš po verši, Christopher Ash, online komentářík 2023.
   • Andersen 1976 (komentářová řada TOTC-TNTC, poutavé čtení, počet stran 294, reprint v roce 2008); P
   • Alden 1994 (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knihy Job, počet stran 432); P
   • Gerald Wilson 2007 (komentářová řada UBOT-UBNT, komentář po oddílech, počet stran 494);
   • John Walton: Job, 2012, edice NIVAC, včetně textu NIV knihy Job.
   • možná vyjde: série Story of God.
   • možná vyjde: série Bible in God's World.
   • možná vyjde: CSC, náhrada Aldena (dřívější série NAC 1994) po třiceti letech;

  • Při druhém čtení knihy Job:
   • Longman 2012 (komentářová edice BCOTW, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, 496 stran);
   • Webb 2023, série Theology Commentary, počet stran 520. TV
   • možná vyjde: ZECOT.

  • Podrobněji:
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Job (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Job (1857-1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2024): Job (170 stran).
   • Hartley 1988 (komentářová řada NICOT-NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 605); TV
   • Clines 1989 + Clines 2006 + Clines 2011 (komentářová řada WBC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 624+560+480); V
   • Seow 01-21 (2013) + Seow 22-42 (komentářová řada IC, vlastní překlad autora + komentář verš po verši, počet stran 999+???); VV
   • Garret, EEC 2024, počet stran 640. TTTV

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Job:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Job, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • Kolektiv autorů: Jób. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 8, Kalich 1981. Počet stran 310, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Vo slovenčine: Henry Morris: Jobova úžasná správa, 2007, 134 stran. T
   • Daniel Pastirčák: Evangelium podle Jóba. Karmelitánské nakladatelství 2017, počet stran 367. Rozjímavé čtení z biblické knihy Jób. PP


 • Žalmy:
  • První orientace:
  • Při druhém čtení knihy Žalmy:
   • Hamilton Jr. 2021, počet stran 712+600, série Theology Comentary. T
   • Možná vyjde: Apollo OTC.

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Psalms (1578). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Psalms (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Psalms (1857-1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Charles Spurgeon: The Treasury of David, 1885. Velké šestidílné dílo nyní online.
   • ONLINE Thomas Constable (2024): Psalms (538 stran).
   • Craigie 1983 + Tate 1990 + Allen 2002 (komentářová řada WBC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + textová kritika, počet stran 414+589+384); TV
   • Goldingay 2006 + Goldingay 2007 + Goldingay 2008 (komentářová řada BCOTW, autorův vlastní překlad + komentář verš po verši, počet stran (640+752+816); V
   • Ross 2012 + Ross 2013 + Ross 2014 (komentářová řada KEL, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 896+848+992); TTV
   • Walford + Jacobson+Tanner 2014 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 1080) -- jedná se o mladší neznámé autory; V
   • Bruce Waltke, James Houston, Erika Moore: Waltke též žalmy představil v sérii 27 přednášek (2016), která byla vydána i knižně 2023 jako přehled různých přístupů k žalmům. Výše je i odkaz na jeho online komentářík v první orientaci. TTTV
   • Susan Gillingham, 2008-2018-2022, počet stran 400-490-560, série věnující se historii interpretace; V
   • Možná vyjde: ZECOT, pětidílný.
   • Možná vyjde: Illuminations, pětidílný.

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Žalmy:
   • ONLINE Břeťa Fajmon: Výklad některých žalmů (2015 ... zpracováno jen prvních deset žalmů). P
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Žalmy, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2004-2014).
   • Kolektiv autorů: Žalmy. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 9, Kalich 1975. Počet stran 558, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Úvahy nad žalmy, C.S.Lewis, Návrat domů 1999, 134 stran. T
   • Davidovy žalmy, Derek Prince, Postilla 2004, 221 stran. T
   • Dan Drápal: Žalmy 1-41, Návrat domů, Praha 2008; Žalmy 42-72, Návrat domů, Praha 2012. 3. a 4. kniha Žalmů, Návrat domů 2016. 5. kniha Žalmů, Návrat domů 2017. Počet stran 215+143+136+144. PP
   • Jiří Beneš: Žalmy 1-30, Advent-Orion 2022, počet stran 432. Vědecká studijní řada. V
   • Vo slovenčine: Miroslav Varšo, Bohdan Hroboň a kolektiv: první díl zatím nevyšel; Žalmy 26-50 (2023), Žalmy 51-75 (2017), Žalmy 76-100 (2018), Žalmy 101-118 (2020), Žalm 119 (2019), Žalmy 120-150 (2021). V edici Komentáre k SZ, počet stran ???+728+692+670+502+300+632, spíše vědečtější komentář, ale má i partie od církevních otců. V


 • Přísloví:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Proverbs, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Přísloví verš po verši, Ivan de Silva, online komentářík 2023. P
   • Paul Koptak 2003 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení, včetně textu NIV knihy Přísloví, 720 stran);
   • Waltke and Silva 2021, A Shorter Commentary, počet stran 500, stručný výtah dvoudílného komentáře z podrobnější sekce.
   • možná vyjde: Série Story of God.
   • možná vyjde: Série Bible in God's World.

  • Při druhém čtení knihy Přísloví:
   • Longman 2006 (komentářová řada BCOTW, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 608);
   • Overland 2022, série Apollo OTC, počet stran 688, překlad do angličtiny a výklad po oddílech. T
   • možná vyjde: Ansberry 2024, edice ZECOT, počet stran 800.

  • Podrobněji:
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Proverbs (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Proverbs (1857-1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2024): Proverbs (306 stran).
   • Waltke: Proverbs 1-15, 2004 + Waltke: Proverbs 15-31, 2004 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 693+589); též výborně představeno v 27 hod videokursu na stránce biblicaltraining.org; TTTV
   • Fox 01-09 (2000) + Fox 10-31 (2009) (komentářova řada AYB, překlad autorův + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 496+752, pro vědce); V
   • Schipper 2019+ ???, série Hermeneia, počet stran 624+???, překlad do angličtiny a kritické poznámky. V
   • možná vyjde: komentář série EEC.

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Přísloví:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Přísloví, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • Kolektiv autorů: Přísloví, Kazatel, Píseň. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 10, Kalich 1979. Počet stran 328, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Jiří Beneš: Přímé řeči v knize Přísloví. Bible pro dnešek - studijní (vědecká) řada, Advent-Orion 2023, 612 stran. V


 • Kazatel:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Ecclesiastes, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Kazatel verš po verši, Richard Belcher, online komentářík 2023.
   • Iain Provan 2001 (společně s komentářem k Písni písní) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení, včetně NIV textu knih Kazatel a Píseň písní, počet stran 400);
   • Allender + Longman 2007: Breaking the Idols of Your Heart - How to Navigate the Temptations of Life (190 stran); výklad sedmi oblastí života formou téměř beletrie, zajímavý doplněk od dvojice exeget-psycholog.
   • Athas 2020, počet stran 416, edice Story of God commentary. Příběh Boha je i naším příběhem. P
   • Goldingay 2021, edice Bible in God's World, počet stran 338. P

  • Při druhém čtení knihy Kazatel:
   • Fredericks + Estes 2010 (Estes komentuje Píseň písní) (komentářová řada AOTC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, 472 stran (včetně komentované Písně písní)); T
   • možná vyjde: série ZECOT.

  • Podrobněji:
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Ecclesiastes (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Ecclesiastes (1857-1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2024): Ecclesiastes (81 stran).
   • Seow 1997 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 448); V
   • Longman 1997 (komentářová řada NICOT/NICNT, komentář verš po verši + vlastní autorův překlad, počet stran 306); TV
   • Craig Bartolomew 2014 (448 stran, komentářová řada BCOTW, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši); TTTV
   • Weeks 2020 + Weeks 2021, série ICC, počet stran 750 plus 730. V
   • možná vyjde: série Illuminations.

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Kazatel:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Kazatel, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • Kolektiv autorů: Přísloví, Kazatel, Píseň. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 10, Kalich 1979. Počet stran 328, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Jacques Doukhan: Kazatel - marnost nad marnost. Bible pro dnešek, pomůcka pro čtení biblické knihy Kazatel, Advent-Orion 2017, 120 stran. P
   • Filip Čapek: Kazatel. Český ekumenický komentář, počet stran 382. V


 • Píseň písní:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Song of Solomon, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Píseň písní verš po verši, Douglas O'Donnell, online komentářík 2023.
   • Tom Gledhill 1994 (komentářová řada BST, včetně autorova doslovného překladu i parafrázovaného překladu Písně písní, počet stran 254)
   • Ian Provan 2001 (společně s komentářem k Písni písní) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení, včetně NIV textu knih Kazatel a Píseň písní, počet stran 400);
   • Athas 2020, (společně s knihou Kazatel) počet stran 416, edice Story of God commentary. Příběh Boha je i naším příběhem. P
   • možná vyjde: série Bible in God's World.

  • Při druhém čtení knihy Píseň písní:
   • Tremper Longman III - 2001 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 254);
   • Richard Hess 2005 (komentářová řada BCOTW, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 288); T
   • Fredericks + Estes 2010 (Estes komentuje Píseň písní) (komentářová řada AOTC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, 472 stran (včetně komentované Písně písní); T
   • možná vyjde: série ZECOT.

  • Podrobněji:
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Song of Solomon (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Song of Solomon (1857-1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2023): Song (62 stran).
   • Duane Garret 2004 (včetně komentáře k Pláči Jeremjášově od Paula Househo) (komentářová řada WBC, autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 265 k Písni písní, 210 k Pláči Jeremjášově); TTTV
   • Fishbane 2015, JPS Commentary, počet stran 400. V
   • možná vyjde: série EEC.

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Píseň písní:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Píseň písní, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • Kolektiv autorů: Přísloví, Kazatel, Píseň. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 10, Kalich 1979. Počet stran 328, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Martina Kopecká: Píseň písní, nakl. Biblion 2022. Edice Denodenně, čtení starověkého textu moderními autory.


 • Izajáš:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Isaiah, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Izajáš verš po verši, Ray Ortlund, online komentářík 2023.
   • J. Alec Motyer, 1993 (mimo komentářové řady, komentář verš po verši, 544 stran); P
   • J. Alec Motyer, 1999 (komentářová řada TOTC/TNTC, poutavé čtení, 416 stran, zkrácená verze předchozí knihy u jiného vydavatele, s mírnou revizí);
   • Oswalt 2003 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení, včetně textu NIV knihy Izajáš, počet stran 736);
   • Wegner 2021, edice Tyndale OTC, počet stran 512, úvodní poutavě psaný komentář.
   • možná vyjde: série Story of God. Příběh Boha je i naším příběhem.
   • možná vyjde: série Bible in God's World.

  • Při druhém čtení knihy Izajáš:
   • Smith 01-39 (2007) + Smith 40-66 (2009) (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knihy Izajáš, počet stran 704 + 784)
   • House 01, House 02, 2019, edice Mentor Commentary, počet stran 750+780. TTTVVV (argumentuje, že celý Izajáš je napsaný za života Izajáše)
   • možná vyjde: upgrade série NAC, přejmenovaný na CSC.

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Isaiah (1578). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Isaiah (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Isaiah (1857-1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2023): Isaiah (502 stran).
   • Oswalt 1986 + Oswalt 1998 (komentářová řada NICOT/NICNT, autorův vlastní překlad + komentář verš po verši, počet stran 759+755); TTTV
   • Blenkinsopp 2001 + Blenkinsopp 2002 + Blenkinsopp 2003 (komentářová řada AYB, autorův vlastní překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 544+432+368); V
   • Paul Shalom: Isaiah 40-66 (2012) (komentářová řada ECC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 728); V
   • J.J.M. Roberts: Isaiah 1-39 (2015) (komentářová řada Hermeneia, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 692); V
   • Penner 2020, série Septuaginta, počet stran 720. V
   • Williamson 2014 (1-5), Williamson 2019 (6-12), dosud nevyšlo (13-27); série ICC, počet stran 448+808+???, nejvědečtější komentář na kapitoly 1-27. V
   • Paul Raabe 2023 (kapitoly 13-27), série Concordia, počet stran 652. V
   • McConville 2023, počet stran 780, edice BCOT, překlad do angličtiny a výklad po oddílech. V
   • možná vyjde: série ZECOT.
   • možná vyjde: série AOTC.

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Izajáš:


 • Jeremjáš:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Jeremiah, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Jeremjáš verš po verši, Matthew Patton, online komentářík 2023.
   • Andrew Dearman 2002 (společně s knihou Pláč) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení, včetně textu NIV knihy Jeremjáš, počet stran 496, z toho Pláč cca 40 stran); P
   • Longman III (2008, společně s knihou Pláč) (komentářová řada UBOT, komentář oddíl po oddílu, vhodný pro pozdější odkazování, počet stran 432, z toho Pláč cca 60);
   • Wright 2014, edice BST, počet stran 448. P
   • Ryken 2016, reprint starší série kázání, včetně knihy Pláč, počet stran 832.
   • možná vyjde: série Story of God. Příběh Boha je i naším příběhem.
   • možná vyjde: série Bible in God's World.

  • Při druhém čtení knihy Jeremjáš:
   • Mackay 01, Mackay 02, 2015 (ale reprint z roku 2004), série Mentor, počet stran 570+640, bez biblického textu. T
   • možná vyjde: série ZECOT.

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Jeremiah (1578). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Jeremiah (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Jeremiah (1857-1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2023): Jeremiah (439 stran).
   • Craigie, Kelley, Drinkard 1-25, 1991 + Keown, Scalise, Smothers 26-52, 1995 (komentářová řada WBC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 358+402); TTV
   • Lundbom 1999 + Lundbom 2004 + Lundbom 2004 - 02 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 960+672+656); V
   • Goldingay 2021, edice NICOT, počet stran 1063. V
   • Thompson 2022, edice Classic Bible Commentaries, počet stran 830. Mám pocit, že se jedná o přetisk staršího NICOT z roku 1980. TTV
   • Shepherd 2023, edice KEL, počet stran 900. Zaměřuje se na text Septuaginty. TV
   • Maier 2023, Sharp 2021, edice IECOT, počet stran 470+480, kritický komentář. V
   • možná vyjde: série Illuminations.

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Jeremjáš:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Jeremjáš, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • Kolektiv autorů: Jeremjáš, Pláč. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 12, Kalich 1983. Počet stran 369, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Stanislav Pacner: Jeremjáš 1-5. Vznikající série Český ekumenický komentář, 2020, počet stran 432. Další kapitoly ještě nejsou pokryty. V


 • Pláč:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Lamentations, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Pláč verš po verši, Samuel Saldivar, online komentářík 2023.
   • Andrew Dearman 2002 (společně s knihou Jeremjáš) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení, komentář po oddílech, včetně textu NIV knih Jeremjáš a Pláč Jeremjášův, celkový počet stran 496); P
   • Longman III (2008, společně s knihou Jeremjáš) (komentářová řada UBOT, komentář oddíl po oddílu, vhodný pro pozdější odkazování, počet stran 432, z toho Pláč cca 60);
   • Wright 2015, edice BST, počet stran 170. Poutavý úvod bez biblického textu. P
   • Ryken 2016, reprint starší série kázání, včetně knihy Pláč, počet stran 832.
   • možná vyjde: série Story of God. Příběh Boha je i naším příběhem.
   • možná vyjde: série Bible in God's World.

  • Při druhém čtení knihy Pláč:
   • Mackay 2008, série Mentor, počet stran 240. T
   • možná vyjde: série Pillar.

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Lamentations (1578). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Lamentations (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Lamentations (1857-1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2023): Lamentations (76 stran).
   • Berlin 2002, edice OTL, počet stran 156, překlad do angličtiny, kritické a literární poznámky. V
   • Paul House 2004 (společně s komentářem Garret: Píseň písní) (komentářová řada WBC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran k Pláči: 200); TTTV
   • Salters 2011, edice ICC, počet stran 410; překlad do angličtiny a kritické a textové poznámky. V
   • Goldingay 2022, edice NICOT, počet stran 240; překlad do angličtiny a komentář verš po verši. V
   • možná vyjde: série ZECOT.

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Pláč Jeremjášův:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Pláč Jeremjášův, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • Kolektiv autorů: Jeremjáš, Pláč. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 12, Kalich 1983. Počet stran 369, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Jiří Beneš 2020, edice Studijní řada, Advent-Orion. Počet stran 560. V


 • Ezechiel:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Ezekiel, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Ezechiel verš po verši, Donna Petter, online komentářík 2023.
   • Iain Duguid 1999 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV knihy Ezechiel, počet stran 576); P
   • možná vyjde: série Story of God. Příběh Boha je i naším příběhem.
   • možná vyjde: série Bible in God's World.

  • Při druhém čtení knihy Ezechiel:
   • Mackay 01, Mackay 02, 2018, série Mentor, počet stran 730+570, komentář bez textu biblické knihy. T
   • možná vyjde: Pilar OTC.
   • možná vyjde: série ZECOT.

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Ezekiel (1578). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Ezekiel (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Ezekiel (1857-1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2023): Ezekiel (387 stran).
   • Block 1997 + Block 1998 (komentářová řada NICOT-NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 887+826); jako dobrý dovětek lze brát poznámky židovského učence Jacoba Milgroma ke kapitolám 38-48 (2012, vydáno po smrti Jacoba Milgroma, 338 stran) druhého dílu Blockova komentáře; TTTV
   • Greenberg 1983, Greenberg 1995, Cook 2018, edice AYB, počet stran 408+372+368, překlad do angličtiny, kritické a lingvistické poznámky. V
   • možná vyjde: série AOTC.

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Ezechiel:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Ezechiel, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • Kolektiv autorů: Ezechiel, Daniel. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 13, Kalich 1984. Počet stran 349, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V


 • Daniel:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Daniel, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Daniel verš po verši, Mitch Chase, online komentářík 2023.
   • Joyce G. Baldwinová, kniha v češtině 2003 (slovenské vydavatelství, ale kniha je v češtině!! (překlad originálu z roku 1978 (reprint 2009), 210 stran, z komentářové řady TOTC-TNTC, poutavé čtení po oddílech);
   • Longman 1999 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV knihy Daniel, počet stran 320); P
   • Widder 2016. Série Story of God, počet stran 288. Příběh Boha je i naším příběhem. P
   • možná vyjde: série Bible in God's World.

  • Při druhém čtení knihy Daniel:

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Daniel (1578). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Daniel (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Daniel (1857-1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2023): Daniel (245 stran).
   • John Cook 2019: Aramaic Ezra and Daniel, 448 stran. V
   • Goldingay 2019, série WBC, 2nd Edition, revize staršího komentáře z roku 1989, do kterého dodáno asi 200 stran. Zastává vznik knihy ve 2. století ante, fiktivní zpětná historiografie. Ale jinak má řadu postřehů dobrých. V
   • Tanner 2021, série EEC, počet stran 830. Překlad do angličtiny a lingvistické i výkladové poznámky. Zastává vznik knihy v 6 století ante. TV
   • Young 2023, z hebrejské perspektivy, 496 stran. V
   • Wendy Widder, Daniel, edice ZECOT, 2023, počet stran 605. TTTV
   • možná vyjde: série NICOT.
   • možná vyjde: série Illuminations.

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Daniel:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Daniel, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • Kolektiv autorů: Ezechiel, Daniel. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 13, Kalich 1984. Počet stran 349, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Zdravko Stefanovič: Daniel. Orion-Advent 2019, edice Studijní řada, počet stran 368. V


 • Ozeáš:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Hosea, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Ozeáš verš po verši, Erix Tully, online komentářík 2023.
   • Smith 2001 (včetně knih Amos a Micheáš) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, počet stran celkem 608); P
   • Daniel Carrol 2008 (revize komentářové řady EBC = REBC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knihy Ozeáš, ... v tomto svazku REBC kromě kvalitního Hilla k Danielovi (počet stran k Danielovi 200) najdete dalších 800 stran ke všem dvanácti malým prorokům Ozeáš až Malachjáš od různých autorů, Jeremy Pierce šest z nich doporučuje jako kvalitní úvodní komentáře: Carl Armerding ke knihám Abdiáš, Nahum, Abakuk, Daniel Carrol ke knize Ozeáš, McKomiskey ke knize Amos a Micheáš, lze očekávat cca 70 stran na každého z proroků);
   • možná vyjde: série Story of God. Příběh Boha je i naším příběhem.
   • možná vyjde: série Bible in God's World.

  • Při druhém čtení knihy Ozeáš:
   • Duane Garret 1997 (společně s knihou Joel) (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knihy Ozeáš, počet stran k Ozeášovi 280);
   • Shepherd 2018, Book of the Twelve, edice KEL, krátce o všech dvanácti prorocích malých, počet stran 528, překlad do angličtiny a krátký výklad, dobrá kniha, kterou mít na všech dvanáct proroků.
   • Hwang 2021, edice ZECOT, literární analýza, překlad do angličtiny, počet stran 384. T
   • možná vyjde: série Pillar OTC.

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Hosea (1578). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Hosea (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Hosea (1857-1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2023): Hosea (115 stran).
   • Andersen + Freedman 1980 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 699); V
   • Macintosh 2000, levnější paperback 2014 (komentářová řada ICC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 704); V
   • Dearman 2010 (NICOT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, 424 stran); TTTV
   • Gruber 2017, T-T Clark z hebrejské perspektivy, 680 stran. V
   • Moon 2018, edice Apollo OTC, počet stran 288, vlastní překlad autora do angličtiny, překladové i výkladové poznámky. TTTV
   • Goldingay 2021, série BCOT, 560 stran na prvních šest malých proroků ( na každého 90 stran), překlad a výklad po oddílech. V
   • možná vyjde: série EEC.
   • možná vyjde: WBC druhá edice (Douglas Stuart).

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Ozeáš:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Ozeáš, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • Kolektiv autorů: Dvanáct proroků. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 14, Kalich 1968. Počet stran 311, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Jiří Beneš: Dvanáctka, uvedení do malých proroků. Počet stran 432, druhé přepracované vydání 2019. V
   • Adam Mackerle: Etické aspekty předexilních malých proroků. Krystal OP 2019, počet stran 366. Co se můžeme učit z biblických knih Ozeáš, Amos, Micheáš, Sofonjáš. V


 • Joel:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Joel, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Jóel verš po verši, Irv Busenicz, online komentářík 2023.
   • Baker 2006 (včetně knih Abdiáš, Malachjáš) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV knihy Joel, počet stran celkem 352); P
   • možná vyjde: série Story of God. Příběh Boha je i naším příběhem.
   • možná vyjde: série Bible in God's World.

  • Při druhém čtení knihy Jóel:
   • Finley 1990, reprint staršího komentáře opět v roce 2013 (společně s knihami Amos a Abdiáš) (mimo komentářové řady, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran celkem 341);
   • Duane Garret 1997 (společně s knihou Ozeáš) (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knihy Joel, počet stran k Joelovi 120);
   • Shepherd 2018, Book of the Twelve, edice KEL, krátce o všech dvanácti prorocích malých, počet stran 528, překlad do angličtiny a krátký výklad, dobrá kniha, kterou mít na všech dvanáct proroků.
   • Barker 2020, série ZECOT, literární analýza, překlad do angličtiny, počet stran 190. T

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Joel (1578). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Joel (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Joel (1857-1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2023): Joel (56 stran).
   • James Crenshaw 1995 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 272); V
   • Goldingay 2021, série BCOT, 560 stran na prvních šest malých proroků ( na každého 90 stran), překlad a výklad po oddílech. V
   • Nogalski 2023, Joel, Obadiah, Jonah, série NICOT, počet stran 470, překlad do angličtiny a komentář verš po verši. TTTV
   • možná vyjde: série EEC.
   • možná vyjde: série Apollo OTC.
   • možná vyjde: série WBC update (Douglas Stuart).

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Jóel:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Jóel, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • Kolektiv autorů: Dvanáct proroků. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 14, Kalich 1968. Počet stran 311, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Jiří Beneš: Dvanáctka, uvedení do malých proroků. Počet stran 432, druhé přepracované vydání 2019. V


 • Amos:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Amos, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Amos verš po verši, Andrew Hill, online komentářík 2023.
   • Gary Smith 2001 (společně s knihami Ozeáš a Micheáš) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIv knih Amos, Ozeáš, Micheáš, počet stran celkem 608); P
   • McKomiskey 2008, (revize komentářové řady EBC = REBC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knihy Amos, ... v tomto svazku REBC kromě kvalitního Hilla k Danielovi (počet stran k Danielovi 200) najdete dalších 800 stran ke všem dvanácti malým prorokům Ozeáš až Malachjáš od různých autorů, Jeremy Pierce šest z nich doporučuje jako kvalitní úvodní komentáře: Carl Armerding ke knihám Abdiáš, Nahum, Abakuk, Daniel Carrol ke knize Ozeáš, McKomiskey ke knize Amos a Micheáš, lze očekávat cca 70 stran na každého z proroků);
   • možná vyjde: série Story of God. Příběh Boha je i naším příběhem.
   • možná vyjde: série Bible in God's World.

  • Při druhém čtení knihy Amos:
   • Finley 1990, reprint staršího komentáře opět v roce 2013 (společně s knihami Abdiáš a Joel) (mimo komentářové řady, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran celkem 341);
   • Gary Smith 1998, druhé vydání obsáhlejšího komentáře, než je ten uvedený v první orientaci výše (komentářová řada Mentor Commentary, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 390); TTT
   • Shepherd 2018, Book of the Twelve, edice KEL, krátce o všech dvanácti prorocích malých, počet stran 528, překlad do angličtiny a krátký výklad, dobrá kniha, kterou mít na všech dvanáct proroků.
   • možná vyjde: série ZECOT.

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Amos (1578). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Amos (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Amos (1857-1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2023): Amos (104 stran).
   • Paul Shalom 1991 (komentářová řada Hermeneia, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 409); V
   • Robert Gordon 2016 (komentářová řada ICC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, pro vědce, počet stran 448) V
   • Hoyt 2019: Amos, Jonah, Micah, série EEC, počet stran 880 (tj. cca 300 stran na každého proroka), překlad a exegeze. TV
   • Carroll 2020, série NICOT, počet stran 640, překlad do angličtiny a komentář verš po verši. TTTV
   • Goldingay 2021, série BCOT, 560 stran na prvních šest malých proroků ( na každého 90 stran), překlad a výklad po oddílech. V
   • možná vyjde: série Apollo OTC.

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Amos:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Amos, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • Kolektiv autorů: Dvanáct proroků. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 14, Kalich 1968. Počet stran 311, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Adam Mackerle: Ámos. Edice Český ekumenický komentář 2017, počet stran 382. V
   • Jiří Beneš: Dvanáctka, uvedení do malých proroků. Počet stran 432, druhé přepracované vydání 2019. V
   • Adam Mackerle: Etické aspekty předexilních malých proroků. Krystal OP 2019, počet stran 366. Co se můžeme učit z biblických knih Ozeáš, Amos, Micheáš, Sofonjáš. V


 • Abdiáš:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Obadiah, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Abdijáš verš po verši, Irv Busenitz, online komentářík 2023.
   • Baker-Alexander-Waltke 1988 (společně s knihami Jonáš a Micheáš) (komentářová řada TOTC/TNTC, poutavé čtení po oddílech, rozsah celkem 207 stran, k Abdiášovi jen 30 stran);
   • Baker 2006 (společně s knihami Joel a Malachjáš) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV knihy Abdiáš, počet stran 352, k Abdiáši cca 60 stran); P
   • Carl Armerding 2008 (revize komentářové řady EBC = REBC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knihy Abdijáš, ... v tomto svazku REBC kromě kvalitního Hilla k Danielovi (počet stran k Danielovi 200) najdete dalších 800 stran ke všem dvanácti malým prorokům Ozeáš až Malachjáš od různých autorů, Jeremy Pierce šest z nich doporučuje jako kvalitní úvodní komentáře: Carl Armerding ke knihám Abdiáš, Nahum, Abakuk, Daniel Carrol ke knize Ozeáš, McKomiskey ke knize Amos a Micheáš, lze očekávat cca 70 stran na každého z proroků);
   • možná vyjde: série Story of God. Příběh Boha je i naším příběhem.
   • možná vyjde: série Bible in God's World.

  • Při druhém čtení knihy Abdiáš:
   • Finley 1990 (včetně knih Joel a Amos) (mimo komentářové řady, reprint téhož v roce 2013, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran celkem 341, k Abdiášovi cca 35 stran);
   • Block 2017, série ZECOT, literární analýza, překlad do angličtiny, počet stran 144. T
   • Shepherd 2018, Book of the Twelve, edice KEL, krátce o všech dvanácti prorocích malých, počet stran 528, překlad do angličtiny a krátký výklad, dobrá kniha, kterou mít na všech dvanáct proroků.
   • Phillips 2022, edice Apollo OTC, počet sran 416, překlad do angličtiny a komentář, Abdiáš, Jonáš, Micheáš (více než sto stran na každého?). T

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Obadiah (1578). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Obadiah (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Obadiah (1857-1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2023): Obadiah (42 stran).
   • Paul Raabe 1996 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 336); V
   • Goldingay 2021, série BCOT, 560 stran na prvních šest malých proroků ( na každého 90 stran), překlad a výklad po oddílech. V
   • Nogalski 2023, Joel, Obadiah, Jonah, série NICOT, počet stran 470, překlad do angličtiny ak omentář verš po verši. TTTV
   • možná vyjde: série EEC.
   • možná vyjde: série WBC, revize komentáře Douglase Stuarta.

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Abdijáš:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Abdijáš, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • Kolektiv autorů: Dvanáct proroků. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 14, Kalich 1968. Počet stran 311, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Jiří Beneš: Dvanáctka, uvedení do malých proroků. Počet stran 432, druhé přepracované vydání 2019. V
   • Slovensky: Abdijáš, Jonáš, Micheáš, 2010, série Komentáre k SZ. V


 • Jonáš:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Jonah, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Jonáš verš po verši, Jay Sklar, online komentářík 2023.
   • Desmond Alexander 1988 (společně s Waltke: Micheáš a Baker: Abdiáš) (komentářová řada TOTC/TNTC, poutavé čtení po oddílech, počet stran celkem 207);
   • James Bruckner 2004 (též s knihami Nahum, Abakuk, Sofonjáš) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV knihy Jonáš, počet stran celkem 368); P
   • možná vyjde: série Story of God. Příběh Boha je i naším příběhem.
   • možná vyjde: série Bible in God's World.

  • Při druhém čtení knihy Jonáš:
   • Shepherd 2018, Book of the Twelve, edice KEL, krátce o všech dvanácti prorocích malých, počet stran 528, překlad do angličtiny a krátký výklad, dobrá kniha, kterou mít na všech dvanáct proroků.
   • Youngblood 2019, série ZECOT, literární struktura, počet stran 208. T
   • Phillips 2022, edice Apollo OTC, počet sran 416, překlad do angličtiny a komentář, Abdiáš, Jonáš, Micheáš (více než sto stran na každého?). T

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Jonah (1578). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Jonah (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Jonah (1857-1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2023): Jonah (78 stran).
   • Jack Sasson 1990 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 384); V
   • Hoyt 2019: Amos, Jonah, Micah, série EEC, počet stran 880 (tj. cca 250 stran na každého proroka), překlad a exegeze. TV
   • Erickson 2020, série Illuminations, počet stran 500, poznámky kritické, překlad do angličtiny. VVV
   • Goldingay 2021, série BCOT, 560 stran na prvních šest malých proroků (na každého 90 stran), překlad a výklad po oddílech. V
   • Niditch 2022, edice Hermeneia, počet stran 300, překlad do angličtiny a kritické poznámky. V
   • Nogalski 2023, Joel, Obadiah, Jonah, série NICOT, počet stran 470, překlad do angličtiny a komentář verš po verši. TTTV
   • možná vyjde: série WBC, revize Stuart.

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Jonáš:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Jonáš, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • Kolektiv autorů: Dvanáct proroků. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 14, Kalich 1968. Počet stran 311, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Jiří Beneš: Dvanáctka, uvedení do malých proroků. Počet stran 432, druhé přepracované vydání 2019. V
   • Slovensky: Abdijáš, Jonáš, Micheáš, 2010, série Komentáre k SZ. V
   • Pavel Hošek: Jonáš, Biblion 2023. Edice Denodenně, čtení starověkého textu moderními autory.


 • Micheáš:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Micah, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Micheáš verš po verši, Bruce Waltke, online komentářík 2023.
   • Waltke 1988 (společně s Alexander: Jonáš a Baker: Abdiáš) (komentářová řada TOTC/TNTC, poutavé čtení po oddílech, počet stran celkem 207);
   • Gary Smith 2001 (společně s knihami Ozeáš a Amos) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV knih Micheáš, Ozeáš, Amos, počet stran 608). P
   • McKomiskey 2008 (revize komentářové řady EBC = REBC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knihy Micheáš, ... v tomto svazku REBC kromě kvalitního Hilla k Danielovi (počet stran k Danielovi 200) najdete dalších 800 stran ke všem dvanácti malým prorokům Ozeáš až Malachjáš od různých autorů, Jeremy Pierce šest z nich doporučuje jako kvalitní úvodní komentáře: Carl Armerding ke knihám Abdiáš, Nahum, Abakuk, Daniel Carrol ke knize Ozeáš, McKomiskey ke knize Amos a Micheáš, lze očekávat cca 70 stran na každého z proroků);
   • možná vyjde: série Story of God. Příběh Boha je i naším příběhem.
   • možná vyjde: série Bible in God's World.

  • Při druhém čtení knihy Micheáš:
   • Shepherd 2018, Book of the Twelve, edice KEL, krátce o všech dvanácti prorocích malých, počet stran 528, překlad do angličtiny a krátký výklad, dobrá kniha, kterou mít na všech dvanáct proroků.
   • Phillips 2022, edice Apollo OTC, počet sran 416, překlad do angličtiny a komentář, Abdiáš, Jonáš, Micheáš (více než sto stran na každého?). TV
   • možná vyjde: série ZECOT.
   • možná vyjde: série Pillar OTC.

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Micah (1578). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Micah (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Micah (1857-1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2023): Micah (72 stran).
   • William McKane, Micah, 1998 (mimo komentářové řady, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 272, vydavatelství T&T Clark); V
   • Andersen+Freedman 2000 (komentářová řada AYB, komentář verš po verši + vlastní autorův překlad, počet stran 664); V
   • Bruce Waltke 2007 (mimo komentářové řady, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, místo cca 80 stran v edici TOTC (viz první orientace) je zde prostor cca 450 stran); TTTV
   • OTL 2015, počet stran 300, překlad do angličtiny a kritické poznámky. V
   • Hoyt 2019: Amos, Jonah, Micah, série EEC, počet stran 880 (tj. cca 300 stran na každého proroka), překlad a exegeze. TV
   • de Moor 2020, série HCOT, počet stran 470. V
   • Goldingay 2021, série BCOT, 560 stran na prvních šest malých proroků ( na každého 90 stran), překlad a výklad po oddílech. V
   • Becking 2023, série AYB, počet stran 300, překlad a kritické poznámky k textu. V
   • Nogalski: The Book of Micah 2024, série NICOT, počet stran 300. TTTV
   • možná vyjde: série WBC, Micheáš až Malachjáš.

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Micheáš:


 • Nahum:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Nahum, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Nahum verš po verši, Michael Barrett, online komentářík 2023.
   • Bruckner 2004 (společně s knihami Jonáš, Abakuk, Sofonjáš) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV knih Jonáš, Nahum, Abakuk, Sofonjáš, počet stran celkem 368). P
   • Carl Armerding 2008, (revize komentářové řady EBC = REBC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knihy Nahum, ... v tomto svazku REBC kromě kvalitního Hilla k Danielovi (počet stran k Danielovi 200) najdete dalších 800 stran ke všem dvanácti malým prorokům Ozeáš až Malachjáš od různých autorů, Jeremy Pierce šest z nich doporučuje jako kvalitní úvodní komentáře: Carl Armerding ke knihám Abdiáš, Nahum, Abakuk, Daniel Carrol ke knize Ozeáš, McKomiskey ke knize Amos a Micheáš, každému z malých proroků je věnováno zhruba 70 stran včetně NIV textu knihy);
   • možná vyjde: série Story of God. Příběh Boha je i naším příběhem.
   • možná vyjde: série Bible in God's World.

  • Při druhém čtení knihy Nahum:
   • Wailon Bailey 1998 (společně s knihami Micheáš, Abakuk a Sofonjáš) (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knih Nahum, Abakuk, Sofonjáš) T
   • Shepherd 2018, Book of the Twelve, edice KEL, krátce o všech dvanácti prorocích malých, počet stran 528, překlad do angličtiny a krátký výklad, dobrá kniha, kterou mít na všech dvanáct proroků.
   • Timmer 2020, série ZECOT, počet stran 208, literární analýza, překlad do angličtiny. T

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Nahum (1578). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Nahum (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Nahum (1857-1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2023): Nahum
   • Robertson 1990 (společně s knihami Abakuk, Sofonjáš) (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran celkem 350); TV
   • Duane Christensen 2009 (komentářová řada AYB, komentář verš po verši + vlastní autorův překlad + kritika textu, vědečtější komentář jako třetí volba, počet stran 464); V
   • Renz 2021, série NICOT, počet stran 743, Nahum, Abakuk, Sofonjáš, čili na každého z nich cca 250 stran. TTTV
   • možná vyjde: série EEC.
   • možná vyjde: série WBC update (Stuart).

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Nahum:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Nahum, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • Kolektiv autorů: Dvanáct proroků. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 14, Kalich 1968. Počet stran 311, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Jiří Beneš: Dvanáctka, uvedení do malých proroků. Počet stran 432, druhé přepracované vydání 2019. V


 • Abakuk:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Habakkuk, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Abakuk verš po verši, David Firth, online komentářík 2023.
   • Bruckner 2004 (společně s knihami Jonáš, Nahum, Sofonjáš) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení pooddílech, včetně textu NIV knih Jonáš, Nahum, Abakuk, Sofonjáš, počet stran 368). P
   • Carl Armerding 2008, (revize komentářové řady EBC = REBC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knihy Abakuk, ... v tomto svazku REBC kromě kvalitního Hilla k Danielovi (počet stran k Danielovi 200) najdete dalších 800 stran ke všem dvanácti malým prorokům Ozeáš až Malachjáš od různých autorů, Jeremy Pierce šest z nich doporučuje jako kvalitní úvodní komentáře: Carl Armerding ke knihám Abdiáš, Nahum, Abakuk, Daniel Carrol ke knize Ozeáš, McKomiskey ke knize Amos a Micheáš, každému z malých proroků je věnováno zhruba 70 stran včetně NIV textu knihy);
   • možná vyjde: série Story of God. Příběh Boha je i naším příběhem.
   • možná vyjde: série Bible in God's World.

  • Při druhém čtení knihy Abakuk:
   • Wailon Bailey 1998 (společně s knihami Nahum a Sofonjáš) (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knih Nahum, Abakuk a Sofonjáš, počet stran cca 360 k těmto třem prorokům); T
   • Shepherd 2018, Book of the Twelve, edice KEL, krátce o všech dvanácti prorocích malých, počet stran 528, překlad do angličtiny a krátký výklad, dobrá kniha, kterou mít na všech dvanáct proroků.
   • Kenneth Turner 2023, série ZECOT, literární analýza, 304 stran. T
   • možná vyjde: série CSC (= update série NAC).

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Habakkuk (1578). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Habakkuk (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Habakkuk (1857-1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2023): Habakkuk (56 stran).
   • Robertson 1990 (společně s knihami Nahum, Sofonjáš) (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 350 celkem); TV
   • Francis Andersen 2001 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši+ kritika textu, počet stran 416); V
   • Renz 2021, série NICOT, počet stran 743, Nahum, Abakuk, Sofonjáš, čili na každého z nich cca 250 stran. TTTV
   • možná vyjde: série EEC.
   • možná vyjde: série AOTC.
   • možná vyjde: série WBC update (Stuart).

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Abakuk:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Abakuk, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • Kolektiv autorů: Dvanáct proroků. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 14, Kalich 1968. Počet stran 311, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Jiří Beneš: Dvanáctka, uvedení do malých proroků. Počet stran 432, druhé přepracované vydání 2019. V


 • Sofonjáš:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Zephaniah, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Sofonjáš verš po verši, Jason DeRouchie, online komentářík 2023.
   • Bruckner 2004 (společně s knihami Jonáš, Nahum, Abakuk) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV, počet stran 368); P
   • možná vyjde: série Story of God. Příběh Boha je i naším příběhem.
   • možná vyjde: série Bible in God's World.

  • Při druhém čtení knihy Sofonjáš:
   • Wailon Bailey 1998 (společně s knihami Nahum a Abakuk) (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, včetně textu NIV, počet stran k daným třem prorokům cca 360); T
   • Shepherd 2018, Book of the Twelve, edice KEL, krátce o všech dvanácti prorocích malých, počet stran 528, překlad do angličtiny a krátký výklad, dobrá kniha, kterou mít na všech dvanáct proroků.
   • možná vyjde: série ZECOT.

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Zephaniah (1578). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Zephaniah (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Zephaniah (1857-1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2023): Zephaniah (51 stran).
   • Robertson 1990 (společně s knihami Nahum, Abakuk) (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 350); TV
   • Adele Berlin 1994 (komentářová řada AYB, vlastní autorčin překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 160, z hebrejské perspektivy); V
   • Renz 2021, série NICOT, počet stran 743, Nahum, Abakuk, Sofonjáš, čili na každého z nich cca 250 stran. TTTV
   • možná vyjde: série EEC.
   • možná vyjde: série AOTC.
   • možná vyjde: série WBC update (Stuart).

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Sofonjáš:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Sofonjáš, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • Kolektiv autorů: Dvanáct proroků. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 14, Kalich 1968. Počet stran 311, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Jiří Beneš: Dvanáctka, uvedení do malých proroků. Počet stran 432, druhé přepracované vydání 2019. V
   • Adam Mackerle: Etické aspekty předexilních malých proroků. Krystal OP 2019, počet stran 366. Co se můžeme učit z biblických knih Ozeáš, Amos, Micheáš, Sofonjáš. V


 • Ageus:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Haggai, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Ageus verš po verši, Michael Barrett, online komentářík 2023.
   • Andrew Hill (TOTC) 2012 (společně s knihou Zacharjáš a Malachjáš) (komentářová řada TOTC/TNTC, poutavé čtení po oddílech, počet stran 368). P
   • možná vyjde: série Story of God. Příběh Boha je i naším příběhem.
   • možná vyjde: série Bible in God's World.

  • Při druhém čtení knihy Ageus:
   • Petterson 2015 (společně s knihami Zacharjáš a Malachjáš), 448 stran, vlastní autorův překlad daných tří knih do angličtiny, edice AOTC, podněty pro využití v životě víry. TV
   • Shepherd 2018, Book of the Twelve, edice KEL, krátce o všech dvanácti prorocích malých, počet stran 528, překlad do angličtiny a krátký výklad, dobrá kniha, kterou mít na všech dvanáct proroků.
   • možná vyjde: série ZECOT.

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Haggai (1578). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Haggai (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Haggai (1857-1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2023): Haggai (48 stran).
   • Peter Verhoef 1987 (společně s Malachjáš) (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran cca 350) TV
   • Meyers 1987 (se Zacharjáš 1-8) (komentářová řada AYB, kritický vědecký komentář, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 468 včetně i poloviny Zacharjáše); V
   • Jacobs 2018, série NICOT, počet stran 423, společně s Malachjášem, překlad do angličtiny. TTTV
   • Koopmans 2017, série HCOT, počet stran 380, překlad do angličtiny. V
   • možná vyjde: WBC update (Stuart).

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Ageus:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Ageus, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • Kolektiv autorů: Dvanáct proroků. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 14, Kalich 1968. Počet stran 311, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Jiří Beneš: Dvanáctka, uvedení do malých proroků. Počet stran 432, druhé přepracované vydání 2019. V
   • Jan Rueckl: Ageus. Série Český ekumenický komentář, 2019, počet stran 256. V


 • Zacharjáš:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Zechariah, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Zacharjáš verš po verši, Michael Barrett, online komentářík 2023.
   • Barry Webb 2004 (komentářová řada BST, poutavé čtení verš po verši, počet stran 188);
   • Andrew Hill (TOTC) 2012 (společně s knihou Ageus a Malachjáš) (komentářová řada TOTC/TNTC, poutavé čtení po oddílech, počet stran 368); P
   • možná vyjde: série Story of God. Příběh Boha je i naším příběhem.
   • možná vyjde: série Bible in God's World.

  • Při druhém čtení knihy Zacharjáš:
   • Petterson 2015 (společně s knihami Ageus a Malachjáš), 448 stran, vlastní autorův překlad daných tří knih do angličtiny, edice AOTC. TV
   • Shepherd 2018, Book of the Twelve, edice KEL, krátce o všech dvanácti prorocích malých, počet stran 528, překlad do angličtiny a krátký výklad, dobrá kniha, kterou mít na všech dvanáct proroků.
   • možná vyjde: série ZECOT.
   • možná vyjde: série Pillar OTC.

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Zechariah (1578). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Zechariah (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Zechariah (1857-1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2023): Zechariah (148 stran).
   • Meyers 1987 + Meyers 1998 (první díl včetně Aggea, komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran i včetně Aggea 468+576); V
   • Wolters 2014, edice HCOT, počet stran 475, překlad do angličtiny. V
   • Mark Boda 2015 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, 880 stran); podle recenzí nemá Boda dosti přesné souvislosti k Novému zákonu, takže první orientace v tom musí pomoci. TTTV
   • možná vyjde: update WBC (Stuart).

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Zacharjáš:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Zacharjáš, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • Kolektiv autorů: Dvanáct proroků. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 14, Kalich 1968. Počet stran 311, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Jiří Beneš: Dvanáctka, uvedení do malých proroků. Počet stran 432, druhé přepracované vydání 2019. V


 • Malachjáš:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Malachi, první "krabice" vlevo (ESV study Bible).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Malachi verš po verši, Matthew Harmon, online komentářík 2023.
   • Baker 2006 (Joel, Abdiáš, Malachjáš), počet stran 352, edice NIVAC, poutavější úvod, s anglickým překladem NIV. P
   • Andrew Hill (TOTC) 2012 (společně s knihou Ageus a Zacharjáš) (komentářová řada TOTC/TNTC, poutavé čtení po oddílech, počet stran 368); P
   • možná vyjde: série Story of God. Příběh Boha je i naším příběhem.
   • možná vyjde: série Bible in God's World.

  • Při druhém čtení knihy Malachjáš:
   • Petterson 2015 (společně s knihami Ageus a Zacharjáš), 448 stran, vlastní autorův překlad daných tří knih do angličtiny, edice AOTC, podněty pro využití v životě víry. TV
   • Ross: Malachi 2016, počet stran 272. Pečlivý úvod do čtení knihy.
   • Shepherd 2018, Book of the Twelve, edice KEL, krátce o všech dvanácti prorocích malých, počet stran 528, překlad do angličtiny a krátký výklad, dobrá kniha, kterou mít na všech dvanáct proroků.
   • Tucker, Malachi, edice ZECOT 2024, počet stran 224, samostatně k Malachi, literární analýza textu. TV

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Malachi (1578). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Malachi (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Malachi (1857-1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2023): Malachi (74 stran).
   • Andrew Hill 1998 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 480) TV
   • Snyman 2015, počet stran 206, edice HCOT, překlad do angličtiny. V
   • Jacobs 2018, série NICOT, počet stran 423, společně s Malachjášem, překlad do angličtiny. TTTV
   • možná vyjde: Douglas Stuart, WBC revize, Micheáš až Malachjáš (sedm malých proroků).

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Malachjáš:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Malachjáš, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • Kolektiv autorů: Dvanáct proroků. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 14, Kalich 1968. Počet stran 311, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Malachiáš -- Vzdáleni živému Bohu. J.Benton, Poutníkova četba 2003, 136 stran. P
   • Jiří Beneš: Dvanáctka, uvedení do malých proroků. Počet stran 432, druhé přepracované vydání 2019. V


 • Evangelium podle Matouše:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Matthew, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Matthew verš po verši, Douglas O'Donnell, online komentářík 2023.
   • Don Carson 1984 + revize 2010 (komentářová řada revize EBC = REBC, komentář verš po verši, včetně textu NIV Matoušova evangelia, v jednom svazku s komentářem k Markovu evangeliu, celkový rozsah 992 stran);
   • McKnight 2013, Sermon on the Mount, počet stran 320. Výklad kázání Ježíše Krista na hoře, edice Story of God: Příběh Boha je i naším příběhem. P
   • Reeves 2017, série Story of God, počet stran 624. Příběh Boha je i naším příběhem. P
   • možná vyjde: série Bible in God's World.

  • Při druhém čtení knihy Evangelium podle Matouše:
   • Osborne 2010,série ZECNT, počet stran 1060, literární analýza, překlad do angličtiny.
   • Quarles 2023, série Theological, počet stran 920. T
   • možná vyjde: série Pillar NTC.

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Matthew (1578). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Matthew (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Phillip Schaff: Matthew (1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2023): Matthew (805 stran).
   • ONLINE R.Krejcir: Matthew. Personal and group bible study notes 2002-2004, Into Thy Word Ministries.
   • Davies + Allison (1988 + 1991 + 1997 (komentářová řada ICC, komentuje přímo řecký text, rozsah 808+808+789). V
   • Luz 01, Luz 02, Luz 03 2002,2005,2007, edice Hermeneia, švýcarský komentář z 90. let přeložený do angličtiny, počet stran 436+646+726, překlad do angličtiny a kritické poznámky. V
   • France 2007 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 1233); TTTV
   • Turner: Matthew, BENTC 2008, 848 stran. Podle recenzí není tak kvalitní jako France 2007 nebo Carson 2010. TV
   • Culpepper 2022, počet stran 660, edice NTL, překlad do angličtiny a kritické poznámky. V

  • Některé komentáře v češtině k Matoušovu evangeliu:
   • ONLINE Petr Doušek: Matouš, text z roku 2005, s překladem ČSP, 144 stran. T
   • ONLINE Břeťa Fajmon: Nad Biblí: Evangelium podle Matouše. Poznámky při čtení Bible 2008. P
   • ONLINE AUDIO James Young: Matouš 5-7: Kázání na hoře (kolem 2008?). Série 20 promluv s překladem do češtiny. T
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s řadou hostů rozhlasového pořadu: Matouš (cca 2006-2008).
   • Meinrad Limbeck: Evangelium sv. Matouše. Počet stran 279, edice Malý Stuttgartský komentář - svazek 1. Karmelitánské nakladatelství 1996. V
   • Silvano Fausti: Nad evangeliem podle Matouše. 631 stran, Karmelitánské nakladatelství 2009. Modlitební rozjímání (lectio divina) nad textem Matoušova evangelia. T
   • Jiří Mrázek: Evangelium podle Matouše. Edice Český ekumenický komentář, počet stran 512, Česká biblická společnost 2012. T


 • Evangelium podle Marka:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Mark, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Mark verš po verši, Mark Strauss, online komentářík 2023.
   • Garland 1996 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV Markova evangelia, počet stran 656); P
   • Gombis 2021, počet stran 640, edice Story of God: Příběh Boha je i naším příběhem.
   • možná vyjde: série Bible in God's World.

  • Při druhém čtení knihy Evangelium podle Marka:
   • Edwards 2001 (komentářová řada PNTC, komentář verš po verši, počet stran 578); T
   • Strauss 2014, edice ZECNT, počet stran 784, literární analýza, překlad do angličtiny.
   • možná vyjde: série NICNT.

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Mark (1578). (po volbě kapitoly zapněte "print version") <
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Mark (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Phillip Schaff: Mark (1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2024): Mark (381 stran).
   • France 2002 (komentářová řada NIGTC, komentuje přímo řecký text, počet stran 757); TTTV
   • Adela Yarbro 2007, edice Hermeneia, počet stran 800. V
   • Marcus 2002, Marcus 2009, série AYB, počet stran 592+672, překlad do angličtiny a kritické poznámky. V
   • Stein 2008 (komentářová řada BECNT, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, počet stran 848); TV
   • možná vyjde: série NIGTC od jiného autora.
   • možná vyjde: ICC (Craig Keener).
   • možná vyjde: série EEC.
   • možná vyjde: série Illuminations.

  • Některé komentáře v češtině k Markovu evangeliu:
   • ONLINE AUDO Ján Sokol, Ivan Štampach, Jiří Mrázek, Jiří Beneš a další: Marek (série rozhlasových pořadů 2006-2009 s Petrem Vaďurou v edici Audiovýklad Bible).
   • Meinrad Limbeck: Evangelium sv. Marka. Počet stran 207, edice Malý Stuttgartský komentář - svazek 2. Karmelitánské nakladatelství 1997. V
   • J.R. Donahue: Evangelium podle Marka. V edici Sacra Pagina, Karmelitánské nakladatelství 2005. Rozsah 496 stran. V
   • Silvano Fausti: Nad Evangeliem podle Marka. Paulínky, Praha 2007. Asi 470 stran. Myšlenky narativní katecheze (metody lectio divina) nad textem Markova evangelia. T
   • Kniha vo slovenčine: Marek. (2013, první svazek slovenské série Komentáre k Novému zákonu). V
   • Petr Pokorný: Evangelium podle Marka. Série Český ekumenický komentář, 2016. Počet stran 346. V
   • George Knight: Marek. Bible pro dnešek, 2018. Počet stran 280. P
   • Jiří Mrázek 2019: Markovo evangelium 1-8, Markovo evangelium 9-16. Nakladatelství Mlýn, počet stran 200+260. P


 • Evangelium podle Lukáše:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Luke, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Luke verš po verši, Peter Bolt, online komentářík 2023.
   • Bock 1996 (v jiné edici s trochu jiným obsahem, poutavější čtení, komentářová řada NIVAC, včetně textu NIV Lukášova evangelia, počet stran 640); P
   • možná vyjde: série Story of God.
   • možná vyjde: série Bible in God's World.

  • Při druhém čtení knihy Evangelium podle Lukáše:
   • Garland 2011, edice ZECNT, počet stran 1040, literární analýza, překlad do angličtiny.
   • James Edwards 2015 (komentářová řada PNTC, komentář verš po verši, počet stran 859); T

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Luke (1578). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Luke (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Phillip Schaff: Luke (1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2024): Luke (579 stran).
   • Bock obsáhlejší 01 + Bock obsáhlejší 02 (komentářová řada BECNT, 1994-1996, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, rozsah 988+1162); TTTV
   • Bovon 2002, Bovon 2013, Bovon 2012, počet stran 480+560+480, překlad do angličtiny a kritické poznámky. V
   • možná vyjde: BECNT nové vydání od jiného autora.
   • možná vyjde: NIGTC.
   • možná vyjde: série Illuminations.

  • Některé komentáře v češtině k Lukášovu evangeliu:
   • ONLINE AUDIO Scott Gilchrist: Lukášovo evangelium (datum??? snad 2000 až 2010). Série dvaceti promluv s překladem do češtiny. T
   • ONLINE AUDIO Ján Sokol, Mireia Ryšková, Pavel Filipi, Jiří Beneš a další: Lukáš (série rozhlasových pořadů 2003-2009 s Petrem Vaďurou v edici Audiovýklad Bible).
   • Lukášovo evangelium -- D. Gooding, Návrat domů 1994, 304 stran. T
   • Paul Gerhard Muller: Evangelium sv. Lukáše. Počet stran 175, edice Malý Stuttgartský komentář - svazek 3. Karmelitánské nakladatelství 1998. V
   • Petr Pokorný: Vznešený Teofile -- teologie Lukášova evangelia a Skutků, 156 stran, Mlýn, (rok cca 2010). V
   • L.T.Johnson: Evangelium podle Lukáše. V edici Sacra Pagina, Karmelitánské nakladatelství 2005. Rozsah 458 stran. V
   • Jiří Mrázek: Lukášovská podobenství. 141 stran, vydav. Mlýn, v katalogu prodejny kumran.sk se objevilo v roce 2010. T
   • Jan Široký: K člověku hříšnému se obrátil. Kázání na evangelium podle Lukáše, 270 stran, vydav. SUSA 2009. T
   • Petr Mareček: Evangelium podle Lukáše. Série Český ekumenický komentář, Česká biblická společnost 2018, počet stran 768. V


 • Evangelium podle Jana:
  • První orientace:
  • Při druhém čtení knihy Evangelium podle Jana:
   • Don Carson 1990 (komentářová řada PNTC, komentář verš po verši, počet stran 715); TTV
   • Klink 2016, edice ZECNT, počet stran 976, literární analýza a překlad do angličtiny. T

  • Podrobněji:
   • ONLINE Chrysostom (= Jan Zlatoústý, žil 347-407): Homilies on the Gospel of John. (něco málo i v češtině)
   • ONLINE Svatý Augustin (žil 354-430): The Gospel of John. (něco málo i v češtině)
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): John (1578). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): John (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Phillip Schaff: John (1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2024): ohn (606 stran).
   • ONLINE R.Krejcir: John. Personal and group bible study notes 2009-2011, Into Thy Word Ministries.
   • Keener 2003 (nejrozsáhlejší komentář k Janovi od evangelikálního autora, ale cenově nyní dostupnější ve vydání obou dílů za cenu jednoho, mimo komentářové řady, počet stran 1696) TTTV
   • Kostenberger 2004 (komentářová řada BENTC, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, počet stran 720); podle recenzí dosti silně souhlasí s Carsonem (viz první orientace); TV
   • Michaels 2010 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 1132); TV
   • Marianne Meye Thompson 2015 (edice NTL, vlastní autorčin překlad + komentář verš po verši, 568 stran) V
   • možná vyjde: série EEC.
   • možná vyjde: NIGTC.
   • možná vyjde: série Illuminations.
   • možná vyjde: série BENTC.

  • Některé komentáře v češtině k Janovu evangeliu:
   • ONLINE AUDIO Ronnie Stevens: Janovo evangelium. (datum??? snad 2008) Série dvaceti promluv v angličtině s překladem do češtiny, zhruba jedna promluva na kapitolu textu. T
   • ONLINE AUDIO Don Carson: Janovo evangelium a listy. (datum??? snad kolem 2010) Série 25 promluv v angličtině s překladem do češtiny na vybrané oddíly Janova evangelia a 3 promluv na 1.list Janův, kapitoly 1 a 2. TTT
   • ONLINE AUDIO Ján Sokol, Miloš Rejchrt, Petr Pokorný a mnozí další: Jan (série rozhlasových pořadů 2005-2009 s Petrem Vaďurou v edici Audiovýklad Bible).
   • Felix Porsch: Evangelium sv. Jana. Počet stran 215, edice Malý Stuttgartský komentář - svazek 4. Karmelitánské nakladatelství 1998. V
   • Jean Zumstein: Slovo v setmělém světě. Mlýn, 90 stran, rok ???? (z franc. přeložil Jan Keřkovský). V
   • F.J.Moloney: Evangelium podle Jana. V edici Sacra Pagina, Karmelitánské nakladatelství 2009. Rozsah 614 stran. V
   • vo slovenčine Ján Majerník, Josph Ponessa: Poďte a uvidíte. Vienala, Košice 2010, stran 130. T
   • Jan Roskovec: Evangelium podle Jana. Český ekumenický komentář k Novému zákonu, ČBS 2020. Počet stran 875. V
   • John Paulien: Jan. Advent-Orion 2023, počet stran 268. Pomůcka pro čtení Bible. P


 • Skutky:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Acts, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Acts verš po verši, Alan Thompson, online komentářík 2023.
   • Longenecker 2007 (ten ovšem vychází v jedné knize s komentářem k Lukášovi, Janovi, ke kterýmžto knihám existují lepší komentáře, celkem 1104 stran) (revize EBC = REBC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knih Lukáš, Jan, Skutky);
   • Pinter 2019, počet stran 696, edice Story of God: Příběh Boha je i naším příběhem. P
   • možná vyjde: série Bible in God's World.

  • Při druhém čtení knihy Skutky:
   • Darrel Bock 2007 (komentářová řada BENTC, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, 880 stran); T
   • David Peterson 2009 (komentářová řada PNTC, komentář verš po verši, 846 stran); T
   • možná vyjde: série NICNT.

  • Podrobněji:
   • ONLINE Chrysostom (= Jan Zlatoústý, žil 347-407): Commentary on the Acts of the Apostles.
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Acts (1578). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Acts (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Phillip Schaff: Acts (1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2024): Acts (570 stran).
   • C.K.Barret 1994 + C.K.Barret 1998 (komentářová řada ICC, reprint paperbacku v roce 2004, autor komentuje přímo řecký text, 720+704 stran); V
   • Pervo 2008, edice Hermeneia, počet stran 800, překlad do angličtiny a kritické poznámky. V
   • Schnabel 2012, edice ZECNT, literární analýza, počet stran 1160, překlad do angličtiny. TTTV
   • Keener 2012 + Keener 2013 + Keener 2014 + Keener 2015 se svým rozsahem (počet stran 1104+1200+1200+1152) i erudicí stal top komentářem (mimo komentářové řady). TTTV
   • Holladay 2016, edice NTL, počet stran 672, překlad do angličtiny a kritické poznámky. V
   • možná vyjde: série EEC.
   • možná vyjde: série Illuminations.

  • Některé komentáře v češtině ke knize Skutky:
   • ONLINE AUDIO Ronnie Stevens: Skutky (2010). Série 20 promluv s českým překladem. TTT
   • ONLINE AUDIO Ján Sokol, Miloš Rejchrt, Petr Pokorný a mnozí další: Skutky (série rozhlasových pořadů 2005-2009 s Petrem Vaďurou v edici Audiovýklad Bible).
   • Skutky apoštolské, R.Bubik, nakl. Křesťanský život (rok ??), 284 stran. T
   • John W. Stott: Zápas mladé církve; Návrat domů 1999 (překlad originálu z roku 1994). T
   • K.Kliesch: Skutky apoštolů. Počet stran 148, edice Malý Stuttgartský komentář - svazek 5. Karmelitánské nakladatelství 1999. V


 • Římanům:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Romans, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Romans verš po verši, Donny Ray Mathis II, online komentářík 2023.
   • Edwards 1992 (komentářová řada UBOT/UBNT, poutavé čtení po oddílech, počet stran 416); pro začátek dobrý, ale pro představení některých otázek příliš stručný;
   • Stott 1995 (komentářová řada BST, poutavé čtení po oddílech, počet stran 432); pro začátek dobrý, ale pro představení některých otázek příliš stručný;
   • Moo 2000 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, počet stran 544, včetně textu NIV listu Římanům);
   • Bird 2016, počet stran 608. Série Story of God -- příběh Boha je i naším příběhem. P
   • možná vyjde: série Bible in God's World.

  • Při druhém čtení listu Římanům:
   • Cruse 2012 (komentářová řada PNTC, komentář verš po verši, počet stran 669, včetně textu NIV listu Římanům);
   • Thielman 2018, série ZECNT, literární analýza, počet stran 800. TV
   • Peterson 2021, edice Theological, počet stran 688.

  • Podrobněji:
   • ONLINE Chrysostom (= Jan Zlatoústý, žil 347-407): Commentary on the Epistle to the Romans.
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Romans (1578). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Romans (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Phillip Schaff: Romans (1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE R.Krejcir: Romans. Personal and group bible study notes 2001-2002, Into Thy Word Ministries.
   • ONLINE Paul Pomerville 2012: Galatians and Romans. Studijní materiál s řadou otázek, počet stran 432, druhé vydání, poprvé vyšlo v osmdesátých letech 20. století.
   • ONLINE Thomas Constable (2024): Romans (355 stran).
   • Cranfield 1975, Cranfield 1975-02, počet stran 480+496, série ICC. V
   • Jewett 2006, edice Hermeneia, překlad a kritické poznámky, počet stran 1250. V
   • Longenecker 2015 (komentářová řada NIGTC, autor komentuje přímo řecký text, 1104 stran); TV
   • Moo 2018, revize vydání z roku 1996, série NICNT, počet stran 1184, tedy 150 stran ke staršímu vydání přidáno. TTTV
   • Schreiner 2018, edice BECNT, počet stran 1040, revidované vydání, přidáno asi sto stran oproti 1998, několik interpretačních myšlenek bylo změněno (viz zákaznické recenze na Amazonu). TTTV
   • možná vyjde: série EEC.
   • možná vyjde: série Illuminations.

  • Některé komentáře v češtině k listu Římanům:
   • ONLINE AUDIO William Barclay: List Římanům (2005). Série 16 promluv s překladem do češtiny, kurs ETS. T
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z listu Římanům, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • P.A. Pomerville: Galatským a Římanům, 432 stran, 1992. T (český překlad téhož, jehož druhé vydání je na internetu v angličtině)
   • M.Theobald: List Římanům. Počet stran 489, edice Malý Stuttgartský komentář - svazek 6. Karmelitánské nakladatelství 2002. V
   • Římanům -- Rimanom, J.Kuhatschek, Porta libri (rok??), 98 stran, otázky ke studiu. P
   • T. Lesan: Pavlovo evanjelium. Príručka vo slovenčine k biblickému listu Rímským, 112 stran, 2011. P


 • 1.list Korintským:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to 1st Corinthians, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: 1st Corinthians verš po verši, Eric Redmond, online komentářík 2023.
   • Thiselton 2006 (mimo komentářové řady, ovšem shrnuje zde své závěry ze svého mnohem obsáhlejšího podrobnějšího komentáře (viz níže), počet stran 341); P
   • možná vyjde: série Story of God.
   • možná vyjde: série Bible in God's World.

  • Při druhém čtení 1. listu Korintským:
   • Ciampa, Rossner 2010, série PNTC, asi nejpodrobnější z těch komentářů, které neobsahují vlastní autorův překlad biblické knihy do angličtiny, cca 900 stran -- těžká kniha výkladem vyžaduje větší počet stran. T
   • Gardner 2018, edice ZENCT, počet stran 818, literární analýza, překlad biblické knihy do angličtiny.

  • Podrobněji:
   • ONLINE Chrysostom (= Jan Zlatoústý, žil 347-407): Homilies on the First Epistle to the Corinthians.
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): 1st Corinthians (1578). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): 1st Corinthians (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Phillip Schaff: 1st Corinthians (1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2024): 1st Corinthians (372 stran).
   • Fee 1987 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 904); TV
   • Thiselton 2000 (komentářová řada NIGTC, podává vlastní překlad do angličtiny, ale komentuje přímo řecký text, počet stran 1492); v roce 2013 pouze reprint beze změn; TTTV (spojení biblické teologie i se systematickou teologií -- do jisté míry vzorový model takového spojení)
   • David Garland 2003 (komentářová řada BECNT, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, 896 stran); TV
   • Fitzmyer 2008, edice AYB, počet stran 660, překlad do angličtiny a kritické poznámky. V
   • možná vyjde: EEC.

  • Některé komentáře v češtině k 1. listu Korintským:
   • ONLINE AUDIO Reggie Kidd: Pavlova teologie a misijní cesty (datum??? asi kolem 2010). Série 22 promluv, z toho 4 se týkají listu Galatským, 5 listů do Tesaloniky a 7 prvního listu do Korintu. TT
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z 1. listu Korintským, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • 1.list Korintským -- W. Mac Donald, A-Alef 1990, 210 stran. T
   • F.J.Ortkemper: První list Korinťanům. Počet stran 170, edice Malý Stuttgartský komentář - svazek 7. Karmelitánské nakladatelství 1999. V
   • Dopis mladému sboru -- T.Pala, A-Alef (2005?), 200 stran. T
   • Ladislav Tichý: 1.list Korintským, edice Český ekumenický komentář, ČBS 2019, počet stran 248. V


 • 2.list Korintským:
  • První orientace:
  • Při druhém čtení 2. listu Korintským:
   • Seifrid 2014 (komentářová řada PNTC, komentář verš po verši, počet stran 569); T
   • možná vyjde: série ZECOT.

  • Podrobněji:
   • ONLINE Chrysostom (= Jan Zlatoústý, žil 347-407): Homilies on Second Corinthians.
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): 2nd Corinthians (1578). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): 2nd Corinthians (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Phillip Schaff: 2nd Corinthians (1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2024): 2nd Corinthians (207 stran).
   • Murray Harris 2005 (komentářová řada NIGTC, uvádí vlastní překlad do angličtiny, ale komentuje přímo řecký text, počet stran 1117); TV
   • Guthrie 2015 (komentářová řada BENTC, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, počet stran 736); TTTV
   • možná vyjde: NIGTC od nového autora;
   • možná vyjde: série EEC;
   • možná vyjde: série Illuminations.

  • Některé komentáře v češtině k 2. listu Korintským:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z 2. listu Korintským, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • J.Kremer: Druhý list Korinťanům. Počet stran 115, edice Malý Stuttgartský komentář - svazek 8. Karmelitánské nakladatelství 2000. V


 • Galatským:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Galatians, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Galatians verš po verši, Matthew Harmon and John Sloat, online komentářík 2023.
   • Philip Ryken (REC) 2005 (komentářová řada REC, poutavé čtení, počet stran 290);
   • Gupta 2023, edice Story of God, počet stran 313. Příběh Boha je i naším příběhem. P
   • možná vyjde: série Bible in God's World.

  • Při druhém čtení listu Galatským:
   • George 1994 (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, včetně textu NIV listu Galatským, počet stran 464);
   • Schreiner 2010, edice ZECNT, literární analýza, překlad do angličtiny, počet stran 432. T
   • Harmon 2021, edice Theological, počet stran 552. T

  • Podrobněji:
   • ONLINE Chrysostom (= Jan Zlatoústý, žil 347-407): Commentary on Galatians.
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Galatians (1578). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Galatians (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Phillip Schaff: Galatians (1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2024): Galatians (158 stran).
   • de Boer 2011, edice NTL, počet stran 496, překlad biblického textu do angličtiny a kritické poznámky. V
   • Moo 2013 (komentářová řada BECNT, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, počet stran 496); TTV
   • de Silva 2018, edice NICNT, počet stran 622, překlad biblického textu do angličtiny a teologie. TTV
   • Keener 2019, komentář mimo série, počet stran 896, sociologický-rétorický komentář, silnou stránkou jsou dobové souvislosti. TTV
   • možná vyjde: série EEC, 2024, 624 stran.
   • možná vyjde: Série ICC, 2024, stran 800.

  • Některé komentáře v češtině k listu Galatským:
   • ONLINE AUDIO Reggie Kidd: Pavlova teologie a misijní cesty (datum??? asi kolem 2010). Série 22 promluv, z toho 4 se týkají listu Galatským, 5 listů do Tesaloniky a 7 prvního listu do Korintu. TT
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z listu Galatským, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • Galatským -- J.W.Stott, Porta libri (rok??), 148 stran, v češtině. T
   • P.A. Pomerville: Galatským a Římanům, 432 stran, 1992. Starší vydání, toho, co je na internetu ve druhém vydání z roku 2012 v angličtině. T
   • W.Radl: List Galaťanům. Počet stran 86, edice Malý Stuttgartský komentář - svazek 9. Karmelitánské nakladatelství 1999. V
   • Galatským -- W.Warren: Buď svobodný. Porta librí 2007, 94 stran, v češtině. T
   • Jon Wellumson: List Galatským. Porta libri 2010, počet stran 84. T
   • Ladislav Tichý: Galatským, počet stran 132, série Český ekumenický komentář. V


 • Efezským:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Ephesians, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Ephesians verš po verši, S.M.Baugh, online komentářík 2023.
   • Snodgrass 1996 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV listu Efezským, počet stran 384); https://www.amazon.com/Ephesians-Story-God-Bible-Commentary/dp/0310327237
   • Roberts 2016, série Story of God, počet stran 304. Příběh Boha je i naším příběhem. P
   • možná vyjde: série Bible in God's World.

  • Při druhém čtení listu Efezským:
   • Clinton Arnold 2010 (komentářová řada ZEC, vlastní autorův překlad + poutavé čtení, počet stran 544);
   • Cohick 2020, edice NICNT, počet stran 521, překlad do angličtiny a teologie. T
   • Campbel 2023, edice Pillar, počet stran 358.

  • Podrobněji:
   • ONLINE Chrysostom (= Jan Zlatoústý, žil 347-407): Homilies on Ephesians.
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Ephesians (1578). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Ephesians (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Phillip Schaff: Ephesians (1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2024): Ephesians (173 stran).
   • Hoehner 2002 (mimo komentářové řady, počet stran 960); TV
   • Thielman 2010 (komentářová řada BECNT, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, počet stran 544); TTTV
   • Fowl 2012, edice NTL, počet stran 288, překlad do angličtiny a kritické poznámky. V
   • Baugh 2016, edice EEC, počet stran 672. TV
   • možná vyjde: Max Turner (edice NIGTC).

  • Některé komentáře v češtině k listu Efezským:
   • ONLINE Petr Doušek: Efezským, text z roku 2010, s překladem ČSP, 29 stran. T
   • ONLINE Břeťa Fajmon: Nad Biblí: Efezským. Poznámky při čtení listu Efezským, 2010. P
   • ONLINE AUDIO Jiří Hurta: Efezským (cca 1990-2000?). TT
   • ONLINE AUDIO Scott Gilchrist: Efezským (datum??? snad 2000-2010). Série 19 promluv s překladem do češtiny. TT
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z listu Efezským, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • R.Hoppe: List Efezanům, List Kolosanům. Počet stran 138, edice Malý Stuttgartský komentář - svazek 10. Karmelitánské nakladatelství 2000. V
   • Benedikt Peters: Nepochopitelné bohatství Kristovo. List Efezským a učenie omilosti. slovensky, 2008, stran 184. T
   • Francois Vouga: Staveniště. Výklad listu Efezským, 72 stran. Vydavatelství Mlýn, v katalogu knihkupectví se objevilo v roce 2010 (z franc. přeložil Jan Keřkovský). V
   • Stuart Olyott: Život v Kristu. O listu Efezským, rok 2011, 164 stran. T


 • Filipským:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Philippians, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Philippians verš po verši, Mark Keown, online komentářík 2023.
   • Thielman 1995 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV listu Filipským, počet stran 256);
   • Cohick 2013, série Story of God, počet stran 304. Příběh Boha je i naším příběhem. P
   • možná vyjde: série Bible in God's World.

  • Při druhém čtení listu Filipským:

  • Podrobněji:
   • ONLINE Chrysostom (= Jan Zlatoústý, žil 347-407): Homilies on Philippians.
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Philippians (1578). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Philippians (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Phillip Schaff: Philippians (1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2024): Philippians (145 stran).
   • O'Brien 1991 (komentářová řada NIGTC, uvádí svůj překlad do angličtiny, ale pak komentuje přímo řecký text, počet stran 590); TTTV
   • Fee 1995 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 543); TV
   • Silva 2005 (komentářová řada BECNT, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, počet stran 272) TV
   • Holloway 2017, edice Hermeneia, počet stran 286, překlad biblické knihy do angličtiny a kritické poznámky. V
   • Keown 01, Keown 02, 2017, edice EEC, překlad do angličtiny a výklad počet stran 584+600. TTTV

  • Některé komentáře v češtině k listu Filipským:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z listu Filipským, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • Filipským -- K.Arthurová, KMS 2005, 124 stran. T
   • B.Mayer: List Filipanům, List Filemonovi. Počet stran 91, edice Malý Stuttgartský komentář - svazek 11. Karmelitánské nakladatelství 2000. V


 • Koloským:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Colossians, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Colossians verš po verši, Alistair Wilson, online komentářík 2023.
   • Garland 1998 (společně s listem Filemonovi) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV knih Koloským a Filemonovi, počet stran 402);
   • Marianne Thompson 2005 (společně s listem Filemonovi) (komentářová řada TH, počet stran 297); P
   • možná vyjde: série Story of God.
   • možná vyjde: série Bible in God's World.

  • Při druhém čtení listu Koloským:
   • Moo 2008 (včetně listu Filemonovi) (komentářová řada PNTC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knih Koloským a Filemonovi, počet stran 502).
   • Pao 2012, Collosians and Philemon, edice ZECNT, počet stran 464, literární analýza. T
   • Moo 2024 (revize PNTC z roku 2008, počet stran se o 50 zvýšil na 550 stran). T

  • Podrobněji:
   • ONLINE Chrysostom (= Jan Zlatoústý, žil 347-407): Homilies on Colossians.
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Colossians (1578). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Colossians (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Phillip Schaff: Colossians (1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2024): Colossians (116 stran).
   • Sumney 2008, edice NTL, počet stran 336, překlad do řečtiny a kritické poznámky.
   • McKnight 2018 (jen Colossians samostatně), edice NICNT, počet stran 502, překlad do angličtiny a teologie. TTTVV
   • Beale 2019, Colossians and Philemon (edice BECNT, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, počet stran 544); TTTV
   • možná vyjde: série EEC.
   • možná vyjde: série Illuminations.

  • Některé komentáře v češtině k listu Koloským:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z listu Koloským, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • R.Hoppe: List Efezanům, List Kolosanům. Počet stran 138, edice Malý Stuttgartský komentář - svazek 10. Karmelitánské nakladatelství 2000. V
   • Mireia Ryšková 2019, edice Český ekumenický komentář, počet stran 232. V


 • 1. a 2. list Tesalonickým:
  • První orientace:
  • Při druhém čtení 1./2. listu Tesalonickým:
   • Green (PNTC) 2002 (komentářová řada PNTC, komentář verš po verši, včetně textu NIV listů Tesalonickým, počet stran 440);
   • Fee 2009, série NICNT, počet stran 404, překlad do angličtiny a teologie.
   • Shogren 2012, edice ZECNT, počet stran 384, literární analýza. T
   • možná vyjde: série NICNT.
   • možná vyjde: série Theological.

  • Podrobněji:

  • Některé komentáře v češtině k 1.a 2. listu Tesalonickým:
   • ONLINE AUDIO Scott Gilchrist: 1.list Tesalonickým (datum??? snad 2000-2010). Série 19 promluv s překladem do češtiny. T
   • ONLINE AUDIO Reggie Kidd: Pavlova teologie a misijní cesty (datum??? asi kolem 2010). Série 22 promluv, z toho 4 se týkají listu Galatským, 5 listů do Tesaloniky a 7 prvního listu do Korintu. T
   • ONLINE AUDIO Radostné spasení: 1.list Tesalonickým 1 (2013). Série šesti promluv od různých autorů na Zimní konferenci 2013 organizace Zápas o duši. T
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z 1. listu Tesalonickým, z 2. listu Tesalonickým, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • Otto Knoch: První a druhý list Soluňanům. Počet stran 74, edice Malý Stuttgartský komentář - svazek 12. Karmelitánské nakladatelství 2000. V
   • Paulien 2012: Pavlovy listy Tesalonickým. Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista. T
   • Ryšková 01 (2010?), Ryšková 02 (2015), edice Český ekumenický komentář, počet stran 150+112. V


 • 1. list Timoteovi, 2. list Timoteovi, list Titovi:
  • První orientace:
  • Při druhém čtení 1./2. listu Timoteovi a listu Titovi:
   • Yarbrough 2018 (všechny pastorální epištoly = 1.list Timoteovi, 2.list Timoteovi, list Titovi), série Pillar, počet stran 608. T
   • Kostenberger 2021, edice Theological, počet stran 640. T
   • možná vyjde: série ZECOT, literární analýza.

  • Podrobněji:
   • ONLINE Chrysostom (= Jan Zlatoústý, žil 347-407): Homilies on 1 Timothy, Homilies on 2 Timothy, Homilies on Titus.
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): 1st Timothy, 2nd Timothy, Titus. (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): 1st Timothy, 2nd Timothy, Titus (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Phillip Schaff: 1st Timothy, 2nd Timothy, Titus (1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2023): 1st Timothy, 2nd Timothy, Titus.
   • Mounce 2000 (všechny pastorální epištoly = 1.list Timoteovi, 2.list Timoteovi, list Titovi) (komentářová řada WBC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 786); Mounce je komplementarista v rolích muže a ženy; TTTV
   • Marshall 2000 (všechny pastorální epištoly = 1.list Timoteovi, 2.list Timoteovi, list Titovi) (komentářová řada ICC, komentář řeckého textu, počet stran 928); Marshall je rovnostář v otázce muže a ženy; V
   • Johnson 2001 (komentářová řada AYB, 1.a 2.list Timoteovi; Quinn 2005, počet stran 512+384. V
   • Towner 2006 (všechny pastorální epištoly = 1.list Timoteovi, 2.list Timoteovi, list Titovi) (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 934); TV
   • Porter 2023, mimo série, počet stran 1000. Porter je rovnostář v rolích muže a ženy; TTTV
   • možná vyjde: série EEC.
   • možná vyjde: série NIGTC.

  • Některé komentáře v češtině k 1./2. listu Timoteovi a k listu Titovi:
   • ONLINE Jaroslav Kernal: Titovi 1. Série textů zveřejněných v časopise Reformace.cz v roce 2014-2015. T
   • ONLINE AUDIO Rick Bourque: Biblické staršovství a 1.list Timoteovi (datum??? asi 2000-2010). Série 14 promluv na téma ustanovení starších v Bibli, 1.listu Timoteovi se týkají čtyři promluvy. S překladem do češtiny. T
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z 1.listu Timoteovi, z 2. listu Timoteovi, z listu Titovi ... série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • 2.Timoteovi -- J.W.Stott: 2.list Timoteovi, 110 stran, Praha 1992, ve slovenčine. Překlad Tyndale komentáře z roku 1988. P
   • Udo Borse: První a druhý list Timoteovi, List Titovi. Počet stran 122, edice Malý Stuttgartský komentář - svazek 13. Karmelitánské nakladatelství 2001. V
   • Kniha v češtině: Titovi -- K.Arthurová, KMS 2005, 48 stran. P
   • Dominik Opatrný 2019, počet stran 196. Edice Český ekumenický komentář. V


 • Filemonovi:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Philemon, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Philemon verš po verši, Alistair Wilson, online komentářík 2023.
   • Garland 1998 (společně s listem Koloským) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV knih Koloským a Filemonovi, počet stran 402);
   • Marianne Thompson 2005 (společně s listem Koloským) (komentářová řada TH, počet stran 297); P
   • možná vyjde: série Story of God.
   • možná vyjde: série Bible in God's World.

  • Při druhém čtení listu Filemonovi:
   • Moo 2008 (včetně listu Filemonovi) (komentářová řada PNTC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knih Koloským a Filemonovi, počet stran 502).
   • Pao 2012, Collosiand and Philemon, edice ZECNT, počet stran 464, literární analýza. T
   • Moo 2024 (revize PNTC z roku 2008, počet stran se o 50 zvýšil na 550 stran). T

  • Podrobněji:
   • ONLINE Chrysostom (= Jan Zlatoústý, žil 347-407): Homilies on Philemon.
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Philemon (1578). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Philemon (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Phillip Schaff: Philemon (1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2023): Philemon (30 stran).
   • Fitzmyer 2000 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 160); V
   • McKnight 2017, edice NICNT, počet stran 156, překlad do angličtiny a teologie. TTTV
   • Beale 2019, Colossians and Philemon (edice BECNT, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, počet stran 544); TTTV

  • Některé komentáře v češtině k listu Filemonovi:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z listu Filemonovi, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • B.Mayer: List Filipanům, List Filemonovi. Počet stran 91, edice Malý Stuttgartský komentář - svazek 11. Karmelitánské nakladatelství 2000. V


 • Židům:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Hebrews, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Hebrews verš po verši, Dennis Johnson, online komentářík 2023.
   • George Guthrie 1998 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV listu Židům, počet stran 480); P
   • možná vyjde: série Story of God.
   • možná vyjde: série Bible in God's World.

  • Při druhém čtení listu Židům:
   • P.E. Hughes 1977, reprint 2019, takže je ke koupi, počet stran 640, dobrý teologicky.
   • O'Brien 2010 (komentářová řada PNTC, komentář verš po verši, včetně textu NIV listu Židům, počet stran 630);
   • Schreiner 2021, edice Theological, počet stran 560. T
   • Grindheim 2023, počet stran 848, série Pillar NTC. T
   • možná vyjde: Moo, série ZECNT.

  • Podrobněji:
   • Chrysostom (= Jan Zlatoústý, žil 347-407): Homilies on Hebrews.
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Hebrews (1578). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Hebrews (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Phillip Schaff: Hebrews (1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE R.Krejcir: Hebrews. Personal and group bible study notes 2008, Into Thy Word Ministries.
   • ONLINE Thomas Constable (2023): Hebrews (269 stran).
   • Lane 1991 - 01 + Lane 1991 - 02 (komentářová řada WBC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 372+450); TV
   • Cockerill 2012, počet stran 792, edice NICNT. TTTV
   • možná vyjde: série WBC.
   • možná vyjde: série EEC.

  • Některé komentáře v češtině k listu Židům:
   • ONLINE Steve Cole: Židům (součást časopisu Reformace.cz v roce 2015), online texty, další oddíly jsou zatím přidávány. TTT
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z listu Židům, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • F.Laub: List Židům. Počet stran 154, edice Malý Stuttgartský komentář - svazek 14. Karmelitánské nakladatelství 2001. V
   • Jiří Otter: List Židům, List Judův, Kalich 2009, 77 stran. T
   • Brož 2015, počet stran 260. Série Český ekumenický komentář. V
   • Petr Krynský, Oldřich Svoboda 2017, počet stran 168. Vydal Advent-Orion, edice Studijní řada. V


 • List Jakubův:
  • Pro první orientaci:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to James, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: James verš po verši, Dan Doriani, online komentářík 2023.
   • Blomberg and Kovalishyn 2008 (komentářová řada ZECNT, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, čtivější, počet stran 288), literární analýza, překlad biblické knihy do angličtiny; P
   • možná vyjde: série Story of God.
   • možná vyjde: série Bible in God's World.

  • Při druhém čtení listu Jakubova:
   • McCartney 2009, edice BECNT, počet stran 380, komentář po oddílech, překlad biblické knihy do angličtiny.
   • Spencer 2020, edice KEL, počet stran 352, překlad biblické knihy do angličtiny.
   • Moo 2021, edice Pillar, revize o sto stran delší než první vydání v roce 2000, nyní počet stran 380. Bez textu biblické knihy, ale na stránce bestcommentaries.com je jeho komentář nejoblíbenější. T

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): James (1578). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): James (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Phillip Schaff: James (1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Krejcir 2005 online, stránka s mnoha zajímavými články a texty.
   • ONLINE Thomas Constable (2023): James (124 stran).
   • Johnson 1995 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 432); V
   • McKnight 2011 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 532); TTTV
   • Allison 2013 (komentářová řada ICC, počet stran 848, vlastní autorův překlad a komentář verš po verši a kritika textu, pro vědce, levnější paperback ještě nevyšel); V
   • možná vyjde: série EEC.
   • možná vyjde: série Illuminations.

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize List Jakubův:
   • ONLINE Petr Doušek: List Jakubův, text z roku 2012, 34 stran; text Bible v překladu ČSP, zveřejněno se souhlasem autora.
   • ONLINE Steve Cole: List Jakubův (2012-2014). Série online textů v časopise reformace.cz. TTT
   • ONLINE AUDIO Rick Bourque: List Jakubův (datum??? snad 2000-2010). Série 15 promluv s českým překladem. T
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z listu Jakubova, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • R.Hoppe: List Jakubův. Počet stran 109, edice Malý Stuttgartský komentář - svazek 15. Karmelitánské nakladatelství 2001. V
   • Jiří Mrázek: Bláznovství víry podle Jakuba. Vydavatelství Mlýn, 122 stran, 2001. T
   • František Trstenský: Jakub. Vo slovencine, počet stran 127, vydav. KBD Svit, na stránce kumran.sk se objevilo v roce 2010. T
   • Petr Mareček 2020, edice Český ekumenický komentář, počet stran 248. V


 • 1. list Petrův:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to 1st Peter, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: 1. list Petrův verš po verši, Sam Storms, online komentářík 2023.
   • Clowney 1989 (komentářová řada BST, poutavé čtení po oddílech, počet stran 250);
   • Edwards 2017, počet stran 240. Série Story of God. Příběh Boha je i naším příběhem. P
   • možná vyjde: série Bible in God's World.

  • Při druhém čtení 1. listu Petrova:
   • Davids 1990, edice NICOT, počet stran 288, pouze k 1. listu Petrovu. Překlad do angličtiny a komentáře k textu. T
   • Schreiner 2020 (1. list Petrův, 2. list Petrův, list Judův), série CSC, revize komentáře ze série NAC z roku 2003, která byla v novém vydání přejmenována na CSC. Počet stran 350. T
   • možná vyjde: série ZECNT.
   • možná vyjde: série NICNT.
   • možná vyjde: série Pillar NTC.
   • možná vyjde: série Theological (respektive: Evangelical Biblical Theology).

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): 1st Peter (1578). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): 1st Peter (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Phillip Schaff: 1st Peter (1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Krejcir 2005 online, zajímavé stránky s mnoha texty.
   • ONLINE Thomas Constable (2023): 1st Peter (125 stran).
   • Paul Achtemeier 1996 (komentářová řada Hermeneia, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 432); V
   • Donelson 2010, série NTL, počet stran 330. Překlad biblické knihy do angličtiny a kritické poznámky. V
   • Jobes 2022, série BECNT, revize knihy z roku 2005, počet stran 400; překlad biblické knihy do angličtiny, komentář po oddílech. TTTV
   • Keener 2021, mimo série, počet stran 656, socio-rétorický komentář, silný na kulturu a historii doby. TTTV
   • Horrell 2023, edice ICC, počet stran obou dílů 890+850, překlad do angličtiny a kritické poznámky. V
   • možná vyjde: série NIGTC.
   • možná vyjde: série Illuminations.

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize 1.list Petrův:
   • ONLINE AUDIO Život apoštola Petra a 1.list Petrův (datum??? snad kolem 2010). Série 19 promluv, sedm z nich se týká Petrova života, 12 se týká jeho prvního listu. T
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z 1. listu Petrova, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • P.A.Seethaler: První a druhý list Petrův, List Judův. Počet stran 132, edice Malý Stuttgartský komentář - svazek 16. Karmelitánské nakladatelství 2001. V
   • Jiří Mrázek 2022: Když obchází lev řvoucí. Počet stran 236. T


 • 2.list Petrův a list Judův:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to 2nd Peter, Introduction to Jude, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: 2nd Peter verš po verši, Matthew Harmon and John Sloat, online komentářík 2023, Jude verš po verši, Thomas Schreiner 2023.
   • Moo 1996 (včetně Judova listu) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV listu Judova, počet stran 316); P
   • možná vyjde: série Story of God.
   • možná vyjde: série Bible in God's World.

  • Při druhém čtení 2. listu Petrova a listu Judova:
   • Davids 2006 (včetně Judova listu) (komentářová řada PNTC, komentář verš po verši, včetně textu NIV, počet stran 380 pro obě knihy celkem); T
   • Schreiner 2020 (1. list Petrův, 2. list Petrův, list Judův), série CSC, revize komentáře ze série NAC z roku 2003, která byla v novém vydání přejmenována na CSC. Počet stran 350. T
   • možná vyjde: série ZECNT.
   • možná vyjde: série Theological.

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): 2nd Peter, Jude (1578). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): 2nd Peter, Jude (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Phillip Schaff: 2nd Peter, Jude (1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2023): 2nd Peter (88 stran), Jude (45 stran).
   • Bauckham 1983 (2. list Petrův, list Judův), série WBC, počet stran 357, čeká se revize po roce 2000. Klíčový novodobý komentář na tyto dvě biblické knihy. TV
   • Green 2008 (společně i s Judovým listem) (komentářová řada BECNT, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, počet stran k oběma knihám 448); TTTV
   • Donelson 2010, série NTL, počet stran 330. Překlad biblické knihy do angličtiny a kritické poznámky. V
   • série EEC: na Petrovy listy ještě nevyšel, na Judův list: Bateman 2017, edice EEC, počet stran 512, překlad do angličtiny. TV
   • možná vyjde: série NICNT.
   • možná vyjde: série NIGTC.

  • Některé komentáře v češtině k biblickým knihám 2.list Petrův a list Judův:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z 2. listu Petrova, z listu Judova, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • P.A.Seethaler: První a druhý list Petrův, List Judův. Počet stran 132, edice Malý Stuttgartský komentář - svazek 16. Karmelitánské nakladatelství 2001. V
   • Jiří Otter: List Židům, List Judův, Kalich 2009, 77 stran. T
   • Jiří Otter: 2.list Petrův. Kalich, číslo publikace 2153. T
   • Jan Amos Dus 2023: Druhý list Petrův, list Judův. Edice Český ekumenický komentář, počet stran 276. V


 • Janovy listy:
  • První orientace:
  • Při druhém čtení Janových listů:
   • Marshall 1978, počet stran 274, série NICNT.
   • Jobes 2014, počet stran 368, edice ZECNT, literární analýza, překlad do angličtiny. T
   • Cruse 2020, edice PNTC, počet stran 350, revize staršího vydání z roku 2000 doplněná cca o 70 stran, bez biblického textu.
   • možná vyjde: série NICNT.

  • Podrobněji:
   • ONLINE svatý Augustin (žil 354 - 430): Ten homilies on the First Letter of John.
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): 1st John, na další dva listy nic nenapsal (1578). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): 1st John, 2nd John, 3rd John (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Phillip Schaff: 1st John, 2nd John, 3rd John (1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Thomas Constable (2023): 1st John (134 stran), 2nd John (24 stran), 3rd John (22 stran).
   • Brown 1995, série AYB, počet stran 812, překlad a kritické poznámky k textu. V
   • Yarbrough 2008 (komentářová řada BECNT, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, počet stran 464). TTTV
   • Derickson 2014, edice EEC, počet stran 800. TV
   • možná vyjde: série WBC.
   • možná vyjde: série Illuminations.

  • Některé komentáře v češtině k Janovým listům:
   • ONLINE AUDIO Don Carson: 1. list Janův, kapitoly 1 a 2 (datum??? snad kolem 2010) Série pěti promluv s českým překladem v rámci cyklu Janova evangelia a úvodu do 1.listu Janova. TTT
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z listu 1. Janova, z listu 2. Janova, z listu 3. Janova, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • John W. Stott, Porta libri 2004 (překlad originálu z roku 1988). T
   • D. Jackman: Janovy dopisy, v češtině, 164 stran, vydal Návrat domů 1993. T
   • W.Baur: První, druhý a třetí list Janův. Počet stran 113, edice Malý Stuttgartský komentář - svazek 17. Karmelitánské nakladatelství 2001. V
   • Gary Jorgenson: Listy Jánove. Porta libri 2009, počet stran 90. T
   • Angelo Scarano 2021, edice Český ekumenický komentář, počet stran 128. V


 • Zjevení:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Revelation, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Revelation verš po verši, Brian Tabb, online komentářík 2023.
   • Phillips 2017, počet stran 768, série REC, sbírka kázání z knihy Zjevení (tj. poutavé čtení, využití v životě víry), spíše minulostní amileniální výklad. P
   • možná vyjde: série Story of God.
   • možná vyjde: série Bible in God's World.

  • Při druhém čtení biblické knihy Zjevení:
   • Základní informace o typech výkladu knihy Zjevení najdete v českém ONLINE Ross Taylor 1997-2010, na stranách 26-37, nebo na českém ONLINE Fajmon: výkladové poznámky 2018 -- úvod.
   • Mounce 1997 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 475), spíše minulostní premileniální výklad.
   • Beale shorter 2015, mimo série, počet stran 552, spíše amileniální symbolický výklad. T
   • Fanning 2020, edice ZECNT, počet stran 624, spíše budoucnostní premileniální výklad. T.
   • možná vyjde: série NICNT nově od jiného autora.
   • možná vyjde: série Kroegel Exegetical Library.

  • Podrobněji:
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Revelation (1706). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE Phillip Schaff: Revelation (1878). (po volbě kapitoly zapněte "print version")
   • ONLINE R.Krejcir: Revelation. Personal and group bible study notes 2005-2007, Into Thy Word Ministries.
   • ONLINE Thomas Constable (2023): Revelation (423 stran).
   • Beale 1999 (komentářová řada NIGTC, komentuje přímo řecký text, počet stran 1309); TTTV
   • Osborne 2002 (komentářová řada BECNT, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, počet stran 896); TV
   • Craig Koester hardcover 2014, levnější paperback 2015 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 928; z vědečtější perspektivy); V
   • Schreiner 2023, edice BECNT, počet stran 960, překlad do angličtiny a komentář po oddílech (2. vydání v sérii BECNT po 21 letech od jiného autora). TTTV
   • možná vyjde: série WBC revize.
   • možná vyjde: EEC.
   • možná vyjde: série Illuminations.

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Zjevení:
   • ONLINE Petr Doušek: Zjevení, text z roku 2005, s překladem ČSP, 35 stran. T
   • ONLINE Ross Taylor 1997-2010, počet stran 341, pdf online, včetně překladu ČSP knihy Zjevení; TTT
   • ONLINE Břeťa Fajmon 2015-2018: Krátký komentář ke knize Zjevení (na těchto stránkách). PPP
   • ONLINE AUDIO Jiří Hurta: Zjevení (cca 1990-2000?). T
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:ze Zjevení Janova, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • William Hendriksen: Více než vítězové, 2022, reprint z roku 1939!! Stručnější úvod (224 stran), který ovšem obstál v čase, protože podává klasický amileniální výklad. PPP
   • H. Giesen: Kniha Zjevení. Počet stran 175, edice Malý Stuttgartský komentář - svazek 18. Karmelitánské nakladatelství 1999. V
   • Zjevení -- Trůn, beránek a drak, P.Spilsbury, Návrat domů 2005, 92 stran. TTT
   • Luděk Rejchrt: Apokalypsa aneb Zpěv o naději. Kalich 2006, 264 stran. T
   • Larkin Clarence: Kniha Zjevení. V češtině v roce 2009, ale jedná se o komentář dispenzačního premilenialisty napsaný před rokem 1924, kniha je doplněna nákresy schémat a obrazů z knihy Zjevení.
   • Jiří Mrázek: Zjevení Janovo. Edice Český ekumenický komentář k Novému zákonu, 2009. V
   • Elian Cuvillier: Apokalypsa byla zítra. Vydavatelství Mlýn, 80 stran, v katalogu prodejny kumran.cz se objevilo v roce 2010 (z francouzštiny přeložil Jan Keřkovský). V
   • Michal Klesnil: dvojice navzájem se doplňujících knih Přicházející král 2012, Ve dnech hlasu sedmého anděla 2013. Počet stran obou knih 80+72.
   • Dan Drápal 2020: Ukážu ti, co se má stát. KMS, počet stran 256.


  Diskuse:


  Petr, přidáno 2010-10-03 01:03:00

  Upozorňuji na projekt Vezmi a čti: http://www.vezmiacti.cz/

  Angličtina online zdarma, přidáno 2011-07-24 00:28:19

  Moc zajímavý článek, hezké stránky

  Vstup do diskuse:

  Jméno:   

  Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

  Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

  (Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

  Váš vzkaz: