o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy

Matouš
Efezským
Zjevení

české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro čtení Bible
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse

učit se, učit se:

angličtina
biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika + fyzika
Starší články:

2016
2015
2014

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2017-02-15 17:03:18 Břeťa - intro: Vracím se k výuce m

Břeťa 2016-12-19 11:04:23 Efezským 4: Dobrý den,
<

jonovo 2016-12-16 23:36:25 Efezským 4: Nevím nakolik je mo

Břeťa 2016-11-08 08:53:17 Existuje Bůh?: No, ale tímto útoke

Karel 2016-11-08 02:06:59 Existuje Bůh?: <?php echo "

Karel 2016-11-08 02:06:33 Existuje Bůh?: ?><script>

Karel 2016-11-08 01:58:57 Existuje Bůh?: Bůh neexistuje!

Karel 2016-11-08 01:58:30 Existuje Bůh?: Bůh neexistuje!!
Šelmy ze Zjevení 13 dnes?


Břeťa Fajmon, 22.1.2017; článek je napsán v silné závislosti na audiopřednáškách Dona Carsona [26], předn.číslo 4-5; všechny biblické citace jsou převzaty z Českého studijního překladu, © 2009, Nadační fond překladu Bible.

I ti, co by chtěli vykládat biblickou knihu Zjevení (počínaje kapitolou 4) výlučně jako knihu popisující posledních tři a půl roku lidské historie na této zemi, musí poněkud změnit svůj přístup při čtení 1.Janova listu, kapitoly 2, verše 18:
  • Dítky, je poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přichází Antikrist, tak se nyní již objevilo mnoho antikristů; podle toho poznáváme, že je poslední hodina.
Tedy Antikrist či falešný prorok bude možná jeden největší na konci, ale Jan nás vede k tomu, abychom si dali pozor na ty vlivy, které se odehrávají v našem životě.

Pokračovat ve čtení článku Šelmy ze Zjevení 13 dnes?

Zjevení 13 – komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 10.1.2017; připraveno zejména na základě materiálu [2], str.219-239.

Někdo jako Syn člověka je v Danieli, kapitole 7,13-14 představen následujícím způsobem (na motivy [5],str.728-729):
  • a) někdo podoben Synu člověka přichází na oblacích a předstupuje před trůn Věkovitého;

  • b) dostává od Věkovitého sílu, pravomoc a vládu;

  • c) je vysvětleno, co s pravomocí dělá: ujímá se vlády a uctívají jej všichni lidé, národy a jazyky; jeho krílovství je nepomíjivé a nebude zničeno.
Tento popis je ve Zjevení 1 odhalen jako popis Ježíše Krista, ve Zj 1--3 je znovu detailnější popis a charakter jeho současné i budoucí celosvětové věčné vlády.

Kapitola 13 knihy Zjevení představuje dvě jiné osobnosti, které jsou ďáblovými poskoky a antikristy (= jednají proti Ježíši Kristu):

Pokračovat ve čtení článku Zjevení 13 – komentářové poznámky

Starší články – archív 2016