o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy
Izajáš

Matouš
Marek
1. list Korintským
Efezským
Zjevení

Bible v mobilu
české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro Bibli
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible poznámky k Bibli
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse
Augustin o Janovi

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2023
2022
2021

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2022-09-30 20:46:46 John Lennon and Imagine: Is the discussion w

Jaroslav Schrötter 2022-02-21 14:02:54 Břeťa - intro: Vážený pane Fajmone

Břeta 2021-11-07 21:43:00 Matouš 3-4: Děkujeme za reakci.

Milan 2021-11-04 12:46:31 Matouš 3-4: Dobrý den, reaguji

Ondřej Kratochvíl 2021-11-01 21:44:53 Exodus - obsah: :)

Břeťa 2021-02-20 17:52:27 Žalmy - úvodem: Jde o to, že to slo

Pavla Turková 2021-02-20 17:07:50 Žalmy - úvodem: PŘIVÍTALA BYCH NĚJA

Břeťa 2020-12-04 09:11:09 Software pro čtení Bible: Ke čtení Bible se o
Filosofie – literatura pro teology


Břetislav Fajmon 14.7.2024

Toto je desátý článek chronologicky v sérii Poznámky k Bibli a druhý článek (L02) v podsérii Teologická literatura, ohlas po ukončení bakalářského studia. Při bakalářském studiu filosofie na Evangelické teologické fakultě v letech 2019-2022 jsme používali ve třísemestrovém kursu o filosofii (přehled filosofie od počátků do roku 1800) následující základní studijní literaturu:

Pokračovat ve čtení článku Filosofie – literatura pro teology

Teologická etika – literatura


Břetislav Fajmon 12.7.2024

Toto je devátý článek chronologicky v sérii Poznámky k Bibli a první článek (L01) v podsérii Teologická literatura. Při bakalářském studiu etiky na Evangelické teologické fakultě v roce 2019-2020 jsme používali ve dvousemestrovém kursu o etice následující základní studijní literaturu: Pokračovat ve čtení článku Teologická etika – literatura

P08: Námitky vůči křesťanskému teismu


Břetislav Fajmon 11.7.2024

Toto je osmý článek v sérii Poznámky k Bibli, a osmý článek v podsérii o poznání pravdy, založený na str. 35-40, 43-44 textu (DeWitt 2004, Why Christianity). Součástí této podsérie jsou testové otázky -- ale pro změnu jsou uvedeny až na konci článku.

V tomto článku pokračujeme v prezentaci sedmi bodů křesťanského teismu, body 4 až 7 jsou řečeny formou námitek a reakcí na ně.

Pokračovat ve čtení článku P08: Námitky vůči křesťanskému teismu

P07: Argumenty pro křesťanský teismus


Břetislav Fajmon 10.7.2024

Toto je sedmý článek v sérii Poznámky k Bibli, a sedmý článek v podsérii o poznání pravdy, založený na str. 31-35, 41-42 textu (DeWitt 2004, Why Christianity). Součástí této podsérie jsou testové otázky -- ale pro změnu jsou uvedeny až na konci článku.

V článcích P1 až P6 jsme až dosud dospěli k tomu, že a) pravdou máme na mysli to, co je absolutní (v tom smyslu, že to platí pro všechny lidi); b) David Dewitt se soustředí zejména na kritérium nepopiratelnosti při poznávání pravdy, já jsem se snažil zdůraznit i další kritéria, o kterých David vlastně také mluví:

Pokračovat ve čtení článku P07: Argumenty pro křesťanský teismus

1. list Korintským, kapitola 8 – komentářové poznámky


Jaroslav Schrötter, 4.7. 2024

Připomeňme si takzvaný apoštolský dekret, který kolem roku 49 vznikl na Jeruzalémském církevním sněmu a upravoval soužití křesťanů obrácených z židovství (židokřesťanů) a (pohanokřesťanů). Na křesťany původem z pohanství měly být kladeny jen nejnutnější požadavky, jak se o tom píše ve Sk 15,28-29: Nikdo ať vás nezatěžuje jinými povinnostmi než těmi, které jsou naprosto nutné: Zdržujte se všeho, co bylo obětováno modlám, také krve, pak masa zvířat, která nebyla zbavena krve, a konečně smilstva.

Pokračovat ve čtení článku 1. list Koritským, kapitola 8 – komentářové poznámky

P06: Ateismus, panteismus, teismus


Břetislav Fajmon 3.7.2024

Toto je šestý článek v sérii Poznámky k Bibli, a šestý článek v podsérii o poznání pravdy, založený na str. 25-30 textu (DeWitt 2004, Why Christianity). Součástí této podsérie jsou testové otázky -- ale pro změnu jsou uvedeny až na konci článku. Zbývá projít druhou trojici světonázorů, tentokráte ty hlavní, zastávané většinou lidí na planetě.

Pokračovat ve čtení článku P06: Ateismus, panteismus, teismus

P05: Konečnismus, polyteismus, deismus


Břetislav Fajmon 28.6.2024

Toto je pátý článek v sérii Poznámky k Bibli, a pátý článek v podsérii o poznání pravdy, založený na str. 19-24 textu (DeWitt 2004, Why Christianity). Součástí této podsérie jsou testové otázky -- ale pro změnu jsou uvedeny až na konci článku.

Po vyložení šesti postojů ke hledání pravdy v předchozích třech článcích se nyní v následujících třech článcích podíváme na šest základních světonázorů a projdeme některá jejich základní tvrzení.

Pokračovat ve čtení článku P05: Konečnismus, polyteismus, deismus

P04: pragmatismus a racionalismus


Břetislav Fajmon 21.6.2024

Toto je čtvrtý článek v sérii Poznámky k Bibli, a čtvrtý článek v podsérii o poznání pravdy, založený na str. 15-18 textu (DeWitt 2004, Why Christianity). Součástí této podsérie jsou testové otázky -- v levém sloupci nejprve zodpovězte otázky (se zakrytým pravým sloupcem), u každé je právě jedna z variant správná:

Pokračovat ve čtení článku P04: pragmatismus a racionalismus

1. list Korintským, kapitola 7 – komentářové poznámky


Jaroslav Schrötter, 18.6. 2024

V 7. kapitole Pavel nepojednával o tématu manželství a panenství obecně, ale odpovídal na dotazy korintských křesťanů. Šlo o to, zda v korintské církevní obci mají svobodní lidé a vdovy vstupovat do manželství. Tato otázka je zvláštní, protože v antickém a židovském světě byla rodina s mnoha dětmi znamením požehnání.

Pokračovat ve čtení článku 1. list Koritským, kapitola 7 – komentářové poznámky

P03: prožitkismus a fakticismus


Břetislav Fajmon 12.6.2024

Toto je třetí článek v sérii Poznámky k Bibli, a třetí článek v podsérii o poznání pravdy, založený na str. 11-14 textu (DeWitt 2004, Why Christianity). Součástí této podsérie jsou testové otázky -- v levém sloupci nejprve zodpovězte otázky (se zakrytým pravým sloupcem), u každé je právě jedna z variant správná (teprve pak se podívejte do pravé části na zhodnocení odpovědí): Pokud jsou odpovědi nejasné, nevadí, otázky jsou jen pozváním k formulaci daných pojmů.

Pokračovat ve čtení článku P03: prožitkismus a fakticismus

P02: skepticismus a věřismus


Břetislav Fajmon 8.6.2024

Toto je druhý článek v sérii Poznámky k Bibli, a druhý článek v podsérii o poznání pravdy, založený na str. 7-10 textu (DeWitt 2004, Why Christianity). Součástí této podsérie jsou testové otázky -- v levém sloupci nejprve zodpovězte otázky (se zakrytým pravým sloupcem), u každé je právě jedna z variant správná (teprve pak se podívejte do pravé části na zhodnocení odpovědí):

Pokračovat ve čtení článku P02: skepticismus a věřismus

P01: poznatelnost a nepoznatelnost pravdy


Břetislav Fajmon 1.6.2024

Toto je první článek v sérii Poznámky k Bibli, a první článek v podsérii o poznání pravdy, založený na str. 4-6 textu (DeWitt 2004, Why Christianity). Součástí této podsérie budou testové otázky -- v levém sloupci nejprve zodpovězte otázky, u každé je právě jedna z variant správná (teprve pak se podívejte do pravé části na zhodnocení odpovědí):

Pokračovat ve čtení článku P01: poznatelnost a nepoznatelnost pravdy

1. list Korintským, kapitola 6 – komentářové poznámky


Jaroslav Schrötter, 23.5. 2024

Apoštol Pavel se na začátku 6. kapitoly zabýval otázkou pohoršlivých soudních sporů mezi křesťany před pohanskými soudci. Církevní obec si má vytvořit vlastní důvěryhodnou autoritu pro řešení sporů. Ve verších 7-8 šel Pavel ještě dál, když napsal, že by se členové církevní obce měli raději vzdát svého práva, než předstupovat před pohanský soud.

Pokračovat ve čtení článku 1. list Koritským, kapitola 6 – komentářové poznámky

1. list Korintským, kapitola 5 – komentářové poznámky


Jaroslav Schrötter, 19.4. 2024

V 1 Kor 5-6 apoštol Pavel bránil pravidla a řád života křesťanů. Probral tu závažné nesrovnalosti v korintské církevní obci, o kterých se dozvěděl prostřednictvím lidí z domu paní Chloe (1,11).

Pokračovat ve čtení článku 1. list Koritským, kapitola 5 – komentářové poznámky

1. list Korintským, kapitola 4 – komentářové poznámky


Jaroslav Schrötter, 18.4. 2024

Ve 3. kapitole psal Pavel o tom, že církevní obec nesmí být závislá na těch, kdo jí zvěstovali evangelium, protože patří jen Kristu. Ve 4. kapitole jde o to, že i zvěstovatel evangelia a zakladatel církevní obce je vnitřně svobodný vůči této obci. Zodpovídá se za svou službu tomu, kdo ho k ní povolal, tedy Kristu. Rozhodně není záležitostí církevní obce, aby posuzovala Ježíšem poslaného apoštola. V korintské církevní obci však zřejmě byli lidé, kteří Pavla silně kritizovali. Vyčítali mu, že jeho chování bylo jiné, než chování ostatních misionářů.

Pokračovat ve čtení článku 1. list Koritským, kapitola 4 – komentářové poznámky

Komentáře k Bibli z pohledu křesťana


Břeťa Fajmon, 22.2.2010, update 7.4.2024: dodány některé online zdroje a některé zdroje v češtině

V následujícím přehledu najdete:
  • P (první orientace) ... v oddílech "první orientace" doporučuji cokoli, ale nejvíce knihy označené písmenem P. Většinou se jedná o sérii NIVAC, SGBC, BGWC, PtW, REC. Tyto série obsahují poutavější výklad biblického textu a náměty k životu křesťanské víry. Ale pro základní přehled většinou stačí kombinace obou ONLINE odkazů v první orientaci, zejména ten druhý z nich, který je odkaz na komentářík verš po verši nebo oddíl po oddíle.
Pokračovat ve čtení článku Komentáře k Bibli z pohledu křesťana

1. list Korintským, kapitola 3 – komentářové poznámky


Jaroslav Schrötter, 3.3. 2024

1 Já jsem k vám, bratří, nemohl mluvit jako k těm, kteří mají Ducha, nýbrž jako k těm, kteří myslí jen po lidsku, jako k nedospělým v Kristu.

Pavel tady navázal na verš 2,14. (Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha..., protože se dají posoudit jen Duchem.) Někteří členové korintské církevní obce se domnívali, že každý z nich je člověkem duchovním, Duchem obdařeným. Ale Pavel jim ve svém listě odporoval a napsal doslova: nebyl jsem schopen mluvit k vám jako k (lidem) duchovním (pneumatikois), ale jako k tělesným (sarkinois) .

Pokračovat ve čtení článku 1. list Koritským, kapitola 3 – komentářové poznámky

Vznikající multisérie filmů o Ježíši Kristu (The Chosen)


Břeťa Fajmon, 2.2.2024

Rád bych upozornil na vznikající multisérii filmů představující život Ježíše Krista, jejíž první čtyři série jsou už k dispozici zdarma online po registraci, s českými titulky; každá série má osm epizod délky 45 minut, od druhé série jsou epizody dlouhé 60 minut:

Pokračovat ve čtení článku Multisérie The Chosen

1. list Korintským, kapitola 2 – komentářové poznámky


Jaroslav Schrötter, 26.1. 2024

Pavel přišel do Korintu z Athén, kde se neúspěšně pokusil přizpůsobit helenskému způsobu řečnění: Jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se mu začali smát a druzí řekli: „Rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy“ (Sk 17,32). V Korintu se rozhodl hlásat Krista ukřižovaného.

1 Ani já, bratři, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí. 2 Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného.

Pokračovat ve čtení článku 1. list Koritským, kapitola 2 – komentářové poznámky

1. list Korintským, kapitola 1 – komentářové poznámky


Jaroslav Schrötter, 8.1. 2024

Církev v Korintu: Výhodná poloha starověkého Korintu, bohatého města antického Řecka, byla příčinou bohatství tohoto města. Díky své poloze bylo námořním střediskem spojujícím země a kultury tehdejšího světa. Obyvatelé města pocházeli z mnoha národností a vyznávali nejrůznější náboženství. Přicházeli sem chudí vystěhovalci i osvobození otroci z Itálie, Řecka, Sýrie, Palestiny i Egypta. Jejich dovednosti navíc učinily z města středisko řemesel a obchodu. Za císaře Augusta se Korint stal hlavním městem provincie Acháie, jejímž správcem byl v době Pavlova pobytu prokonsul Gallio (viz Sk 18,12).

Pokračovat ve čtení článku 1. list Koritským, kapitola 1 – komentářové poznámky

Starší články – archív 2023