o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy

Matouš
Efezským
Zjevení

české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro Bibli
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2020
2019
2018

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2021-02-20 17:52:27 Žalmy - úvodem: Jde o to, že to slo

Pavla Turková 2021-02-20 17:07:50 Žalmy - úvodem: PŘIVÍTALA BYCH NĚJA

Břeťa 2020-12-04 09:11:09 Software pro čtení Bible: Ke čtení Bible se o

Břeťa 2020-11-27 14:37:22 Pascal: Myšlenky: Při přechodu na nov
Počet členů křesťanských církví podle sčítání z roku 2011


Břeťa Fajmon, 8.5.2021

Toto je článek, který měl asi přijít už před deseti lety, protože letos už čekáme na výsledky sčítání z roku 2021. Nicméně reaguji v něm na materiál Českého statistického úřadu z roku 2014, a mezi jinými na jednu knihu z roku 2012

Pokračovat ve čtení článku Počet členů křesťanských církví podle sčítání z roku 2011

Desatero dnes


Břeťa Fajmon, 24.2.2021, rozvíjí pět let starý článek Desatero v souvislostech

Co je to zákon? V českém významu slova se jedná o něco, co stojí za naším konáním, za našimi činy. Něco co vysvětluje, proč jednáme tak, jak jednáme, nebo určuje, jak máme jednat.

Slovo zákon stojí jako klíčové slovo při označení každé z částí křesťanské Bible -- Starý zákon a Nový zákon. Proto je oprávněné se ptát, co že je to za zákon, který je označen jako starý, a jak se liší od toho nového.

Pokračovat ve čtení článku Desatero dnes

Starší články – archív 2020