o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy
Izajáš

Matouš
Marek
1. list Korintským
Efezským
Zjevení

Bible v mobilu
české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro Bibli
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse
Augustin o Janovi

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2023
2022
2021

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2022-09-30 20:46:46 John Lennon and Imagine: Is the discussion w

Jaroslav Schrötter 2022-02-21 14:02:54 Břeťa - intro: Vážený pane Fajmone

Břeta 2021-11-07 21:43:00 Matouš 3-4: Děkujeme za reakci.

Milan 2021-11-04 12:46:31 Matouš 3-4: Dobrý den, reaguji

Ondřej Kratochvíl 2021-11-01 21:44:53 Exodus - obsah: :)

Břeťa 2021-02-20 17:52:27 Žalmy - úvodem: Jde o to, že to slo

Pavla Turková 2021-02-20 17:07:50 Žalmy - úvodem: PŘIVÍTALA BYCH NĚJA

Břeťa 2020-12-04 09:11:09 Software pro čtení Bible: Ke čtení Bible se o
1. list Korintským, kapitola 5 – komentářové poznámky


Jaroslav Schrötter, 19.4. 2024

V 1 Kor 5-6 apoštol Pavel bránil pravidla a řád života křesťanů. Probral tu závažné nesrovnalosti v korintské církevní obci, o kterých se dozvěděl prostřednictvím lidí z domu paní Chloe (1,11).

Pokračovat ve čtení článku 1. list Koritským, kapitola 5 – komentářové poznámky

1. list Korintským, kapitola 4 – komentářové poznámky


Jaroslav Schrötter, 18.4. 2024

Ve 3. kapitole psal Pavel o tom, že církevní obec nesmí být závislá na těch, kdo jí zvěstovali evangelium, protože patří jen Kristu. Ve 4. kapitole jde o to, že i zvěstovatel evangelia a zakladatel církevní obce je vnitřně svobodný vůči této obci. Zodpovídá se za svou službu tomu, kdo ho k ní povolal, tedy Kristu. Rozhodně není záležitostí církevní obce, aby posuzovala Ježíšem poslaného apoštola. V korintské církevní obci však zřejmě byli lidé, kteří Pavla silně kritizovali. Vyčítali mu, že jeho chování bylo jiné, než chování ostatních misionářů.

Pokračovat ve čtení článku 1. list Koritským, kapitola 4 – komentářové poznámky

Komentáře k Bibli z pohledu křesťana


Břeťa Fajmon, 22.2.2010, update 7.4.2024: dodány některé online zdroje a některé zdroje v češtině

V následujícím přehledu najdete:
  • P (první orientace) ... v oddílech "první orientace" doporučuji cokoli, ale nejvíce knihy označené písmenem P. Většinou se jedná o sérii NIVAC, SGBC, BGWC, PtW, REC. Tyto série obsahují poutavější výklad biblického textu a náměty k životu křesťanské víry. Ale pro základní přehled většinou stačí kombinace obou ONLINE odkazů v první orientaci, zejména ten druhý z nich, který je odkaz na komentářík verš po verši nebo oddíl po oddíle.
Pokračovat ve čtení článku Komentáře k Bibli z pohledu křesťana

1. list Korintským, kapitola 3 – komentářové poznámky


Jaroslav Schrötter, 3.3. 2024

1 Já jsem k vám, bratří, nemohl mluvit jako k těm, kteří mají Ducha, nýbrž jako k těm, kteří myslí jen po lidsku, jako k nedospělým v Kristu.

Pavel tady navázal na verš 2,14. (Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha..., protože se dají posoudit jen Duchem.) Někteří členové korintské církevní obce se domnívali, že každý z nich je člověkem duchovním, Duchem obdařeným. Ale Pavel jim ve svém listě odporoval a napsal doslova: nebyl jsem schopen mluvit k vám jako k (lidem) duchovním (pneumatikois), ale jako k tělesným (sarkinois) .

Pokračovat ve čtení článku 1. list Koritským, kapitola 3 – komentářové poznámky

Vznikající multisérie filmů o Ježíši Kristu (The Chosen)


Břeťa Fajmon, 2.2.2024

Rád bych upozornil na vznikající multisérii filmů představující život Ježíše Krista, jejíž první tři série jsou už k dispozici zdarma online, zatím ovšem jen u prvních dvou sérií s titulky českými, třetí série jen s anglickými; každá série má osm epizod délky 45 minut, od druhé série jsou epizody dlouhé 60 minut:

Pokračovat ve čtení článku Multisérie The Chosen

1. list Korintským, kapitola 2 – komentářové poznámky


Jaroslav Schrötter, 26.1. 2024

Pavel přišel do Korintu z Athén, kde se neúspěšně pokusil přizpůsobit helenskému způsobu řečnění: Jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se mu začali smát a druzí řekli: „Rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy“ (Sk 17,32). V Korintu se rozhodl hlásat Krista ukřižovaného.

1 Ani já, bratři, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí. 2 Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného.

Pokračovat ve čtení článku 1. list Koritským, kapitola 2 – komentářové poznámky

1. list Korintským, kapitola 1 – komentářové poznámky


Jaroslav Schrötter, 8.1. 2024

Církev v Korintu: Výhodná poloha starověkého Korintu, bohatého města antického Řecka, byla příčinou bohatství tohoto města. Díky své poloze bylo námořním střediskem spojujícím země a kultury tehdejšího světa. Obyvatelé města pocházeli z mnoha národností a vyznávali nejrůznější náboženství. Přicházeli sem chudí vystěhovalci i osvobození otroci z Itálie, Řecka, Sýrie, Palestiny i Egypta. Jejich dovednosti navíc učinily z města středisko řemesel a obchodu. Za císaře Augusta se Korint stal hlavním městem provincie Acháie, jejímž správcem byl v době Pavlova pobytu prokonsul Gallio (viz Sk 18,12).

Pokračovat ve čtení článku 1. list Koritským, kapitola 1 – komentářové poznámky

Starší články – archív 2023