o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy

Matouš
Efezským
Zjevení

české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro čtení Bible
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2018
2017
2016

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2018-12-09 21:01:14 Proč Bůh mlčí? (2): Myslím, že se jedná

Á-Ká 2018-12-06 19:00:00 Proč Bůh mlčí? (2): Na Pascalovu sázku

Karels 2018-05-12 07:49:05 Kurs biblické hebrejštiny: The interlinear NIV

Libor Diviš 2018-04-16 08:06:37 Software pro čtení Bible: Překladatele bible

Břeťa 2017-08-30 11:25:23 Zjevení 16: Přes léto jsem měl

Petr 2017-08-11 10:50:47 Zjevení 16: Moc děkuji za Váš č

Břeťa 2017-08-01 14:06:32 Předurčení nebo volba?: Lukáš Makovička nab

Břeťa 2017-06-12 16:20:15 Křest a Večeře Páně: Chápu důvody, proč
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími


Břeťa Fajmon, 13.7.2019

Jedná se o sedmé blahoslavenství, kterými Ježíš Kristus charakterizoval Boží království. Blahoslavenství (Mt 5,1-10) odkrývají styl života těch, kteří vcházejí do Božího království a které Bůh přijímá. Boží království je darem, požehnáním, ale i závazkem, abychom ve svém životě respektovali Krále.

Pokud blahoslavení jsou ti, kdo jsou na dobré cestě, tak Bůh má všechny z osmi charakteristik v této sérii blahoslavenství. Jakým způsobem působí Bůh a Ježíš pokoj?

"Pokoj" je důležité slovo v Bibli. Bůh je na několika místech nazván Bůh pokoje (např. Římanům 15,33). V novosmluvních dopisech a povzbuzeních je pokoj často zmíněn: "Přeji vám milost a pokoj od Boha" je občas použito místo pozdravu, ale nejedná se o formální pozdrav, ale spíše o prosbu, aby Bůh čtenářům-posluchačům ten pokoj dal.

Pokračovat ve čtení článku Blaze těm, kdo působí pokoj

Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uvidí Boha


Břeťa Fajmon, 25.5.2019

Jedná se o šesté blahoslavenství, kterými Ježíš Kristus charakterizoval Boží království. Blahoslavenství (Mt 5,1-10) odkrývají styl života těch, kteří vcházejí do Božího království a které Bůh přijímá. Boží království je darem, požehnáním, ale i závazkem, abychom ve svém životě respektovali Krále.

Je vůbec možné mít čisté srdce?

O předchozích blahoslavenstvích jsme se mohli bavit, jak jsme chtěli, ale před tímto blahoslavenstvím kapitulují téměř všichni: to není možné. A tomu, kdo by něco takového nechtěl přiznat, můžeme odcitovat (1.list Janův 1,8): "Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není".

Pokračovat ve čtení článku Blaze těm, kdo mají čisté srdce

Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství


Břeťa Fajmon, 17.5.2019

Jedná se o páté blahoslavenství, kterými Ježíš Kristus charakterizoval Boží království. Blahoslavenství (Mt 5,1-10) odkrývají styl života těch, kteří vcházejí do Božího království a které Bůh přijímá. Boží království je darem, požehnáním, ale i závazkem, abychom ve svém životě respektovali Krále.

Jak moc musím být milosrdný, abych došel milosrdenství?

Vztah obou vět není podmínkový, ale vysvětlující: kdybychom došli milosrdenství u Boha na základě toho, jak jsme milosrdní k jiným lidem, moc z nás by se k Bohu nedostalo. Spíše tato věta znamená: Ti, co prožili milosrdenství od Boha, když jim odpouští velký dluh a chce s nimi žít v jejich životě, mají svobodu prokazovat milosrdenství lidem kolem sebe, kteří je zranili. Jinými slovy, Boží milosrdenství je dříve než naše milosrdenství. Jen Bohu a životu a druhým lidem vracíme trochu toho milosrdenství, kterého jsme dostali nadmíru. Svoji dobrotu můžeme dávat dál jen tehdy, když máme kde ji brát u Boha.

Pokračovat ve čtení článku Blaze milosrdným

Blaze těm, kdo hladoví a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni


Břeťa Fajmon, 8.2.2019

Jedná se o čtvrté z blahoslavenství, kterými Ježíš Kristus charakterizoval Boží království. Blahoslavenství (Mt 5,1-10) odkrývají styl života těch, kteří vcházejí do Božího království a které Bůh přijímá. Boží království je darem, požehnáním, ale i závazkem, abychom ve svém životě respektovali Krále.

To je asi první blahoslavenství, kde je na první pohled patrné, že se týká všech. Je to pravda?

Ano. Už v tom českém slově "spravedlnost" je uložen význam: žít s právem, dělat věci "správně". To se týká každého z nás každodenně. Toto slovo je také klíčovým slovem Ježíšova učení (viz Matouš 6,33), které si máme spojit s jeho královstvím: "Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno."

Pokračovat ve čtení článku Blaze těm, kdo hladoví

Exodus 21 – komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 22.1.2019

Tyto Hospodinovy soudy (pokyny, ukazatele) ohledně služebníků (21,1-11) a zabití či ublížení na zdraví lidem (21,12-32) či domácím zvířatům (21,33-36) navazují na zkušenost lidu Izraele v Egyptě -- sami byli otroky v Egyptě, kteří byli úkladně zabíjeni a bylo jim ubližováno. Hospodin sjednal právo lidu Izrael, a nyní je vyučuje o životě ve svobodě: nemějte svobodu za příležitost k prosazování takového jednání, kvůli kterému jsem soudil Egypt.

Pokračovat ve čtení článku Exodus 21 – komentářové poznámky

Starší články – archív 2018