o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy
Izajáš

Matouš
Marek
Efezským
Zjevení

Bible v mobilu
české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro Bibli
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse
Augustin o Janovi

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2022
2021
2020

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2022-09-30 20:46:46 John Lennon and Imagine: Is the discussion w

Jaroslav Schrötter 2022-02-21 14:02:54 Břeťa - intro: Vážený pane Fajmone

Břeta 2021-11-07 21:43:00 Matouš 3-4: Děkujeme za reakci.

Milan 2021-11-04 12:46:31 Matouš 3-4: Dobrý den, reaguji

Ondřej Kratochvíl 2021-11-01 21:44:53 Exodus - obsah: :)

Břeťa 2021-02-20 17:52:27 Žalmy - úvodem: Jde o to, že to slo

Pavla Turková 2021-02-20 17:07:50 Žalmy - úvodem: PŘIVÍTALA BYCH NĚJA

Břeťa 2020-12-04 09:11:09 Software pro čtení Bible: Ke čtení Bible se o

Novější články – rok 2022

Augustinův výklad oddílu Jan 1,6-14 (cca 414 n.l.)


Břeťa Fajmon, 21.8.2021, pracovní překlad z latiny, s přihlédnutím k anglickému překladu Johna Gibba 1888, doplněný krátkým komentářem

6 Byl člověk poslaný Bohem, jehož jméno bylo Jan, 7 ten přišel na svědectví, aby svědectví vydával o světle, aby všichni věřili skrze něho. 8 Nebyl to světlo, ale aby svědectví vydával o světle. 9 Existovalo pravé světlo, které osvěcuje každého člověka přicházejícího na svět; 10 na světě byl a svět skrze něj byl stvořen, a svět ho nepoznal. 11 Do svého vlastního přišel, ale jeho (vlastní) jej nepřijali; 12 kolikkoli jej přijalo, dal jim moc stát se Božími syny, těm, kteří věří v jeho jménu, 13 kteří se narodili ne ze (dvou) krví, ani ne z úmyslu těla, ani ne z úmyslu muže, ale z Boha. 14 A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. A viděli jsme jeho slávu, slávu jako jednorozeného od Otce, plnost milosti a pravdy (Jan 1,6-14).

Pokračovat ve čtení článku Augustinův výklad oddílu Jan 1,6-14

Augustinův výklad oddílu Jan 1,1-5 (cca 414 n.l.)


Břeťa Fajmon, 15.5.2021, pracovní překlad z latiny, s přihlédnutím k českému překladu Josefa Nováka 1988 a anglickému překladu Johna Gibba 1888, doplněný krátkým komentářem

1 Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a Bůh byl to Slovo. 2 To bylo na počátku u Boha. 3 Všechny věci skrze Slovo byly učiněny a bez něj nebylo učiněno nic, co bylo učiněno. 4 V něm byl život a život byl světlo lidí 5 a světlo svítí ve tmě, ale tma je neobsáhla (Jan 1,1-5).

Pokračovat ve čtení článku Augustinův výklad odílu Jan 1,1-5

Boží milost nebo matematika?


Břeťa Fajmon, 8.5.2021

Toto je článek, který měl asi přijít už před deseti lety, protože letos už čekáme na výsledky sčítání z roku 2021. Nicméně reaguji v něm na materiál Českého statistického úřadu z roku 2014, a mezi jinými na jednu knihu z roku 2012

Pokračovat ve čtení článku Boží milost nebo matematika?

Desatero dnes


Břeťa Fajmon, 24.2.2021, rozvíjí pět let starý článek Desatero v souvislostech

Co je to zákon? V českém významu slova se jedná o něco, co stojí za naším konáním, za našimi činy. Něco co vysvětluje, proč jednáme tak, jak jednáme, nebo určuje, jak máme jednat.

Slovo zákon stojí jako klíčové slovo při označení každé z částí křesťanské Bible -- Starý zákon a Nový zákon. Proto je oprávněné se ptát, co že je to za zákon, který je označen jako starý, a jak se liší od toho nového.

Pokračovat ve čtení článku Desatero dnes

Starší články – archív 2020